Siirry sisältöön

Asumispalvelut

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluna myönnetään tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Tilapäistä intervalliasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista apua.

Hakeutuminen mielenterveyskuntoutujien palveluihin

Kun mielenterveysasiakkaan hoito ei ole riittävä vaan asiakas tarvitsee sosiaalista kuntoutusta tai sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, voi palveluita hakea Mieku-tiimistä. Asumispalvelun tai sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa oleva asiakas hakeutuu palveluihin mahdollisen hoidosta vastaavan tahon kautta.

Palveluihin haetaan lomakkeella ”Hakemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja tukipalveluista”, joka sisältää kuntoutujan oman ja hoidosta vastaavan tahon arvion tuen tarpeesta ja kuvauksen tämänhetkisistä palveluista.

Hakulomake toimitetaan Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluyksikköön: Soiten Mieku-tiimi / Portti, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.

Hakemuslomakkeen saavuttua Mieku-tiimiin tehdään hakijalle sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin avulla selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa palvelun oikea-aikaisuutta, tarvetta sekä vaikuttavuutta. Haetusta palvelusta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös, joka postitetaan asiakkaalle.

Sosiaalisen kuntoutuksen tukipalvelut

Mielenterveyskuntoutujien tukipalveluna asiakkaille myönnetään sosiaalista kuntoutusta omana toimintana ja ostopalveluna. Näitä palveluja ovat:

 • kotikuntoutus
 • neuropsykiatrinen kuntoutus
 • neuropsykiatrinen ryhmävalmennus
 • työtoiminta
 • avotyötoiminta
 • päivätoiminta
 • Green Care -toiminta
 • päiväasiakkuus asumisyksikössä

Soite järjestää sosiaalista kuntoutusta omana palveluna Siilinpesän avokuntoutuksena ja päivätoimintana.

Siilinpesän avokuntoutus – Nuorten aikuisten mielenterveysasiakkaiden sosiaalinen kuntoutus

Siilinpesän avokuntoutus on palvelu, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua, tukea itsenäistä asumista sekä vähentää sairaudesta aiheutuvia haittoja sekä sairaalahoidon tarvetta. Tarkoitus on tukea asiakasta voimavarojensa ja tavoitteidensa löytämisessä sekä saavuttamisessa.

Siilinpesän avokuntoutus on nuoren aikuisen (18-25 vuotta) mielenterveysasiakkaan elämässä rinnalla kulkemista ennalta sovitun keston mukaan. Palvelu on joustavaa, asiakasta voidaan tavata 1-3 kertaa viikossa.
Sosiaalisen kuntoutuksen sisältö muodostuu seuraavista osa-alueista:

 • itsestään ja kodistaan huolehtiminen
 • itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot
 • talouden hoito
 • työ, opiskelu, harrastukset ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Siilinpesän avokuntoutustiimi työskentelee arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8-16. Avokuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi. Avokuntoutusta voi saada asiakkaan omaan kotiin. Käytössä on myös tukiasunto Kokkolassa.

Siilinpesän avokuntoutusasiakkaille on tarjolla myös yhteisöllistä ryhmätoimintaa Kaustarinkadun tiloissa.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Kun mielenterveysasiakkaan hoito ei ole riittävä ja asiakas tarvitsee sosiaalista kuntoutusta tai sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, voi palveluita hakea Mieku-tiimistä. Palveluihin haetaan asiakkaan täyttämällä hakulomakkeella tai yhteydenotolla sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Hakulomake toimitetaan Mieku-tiimiin. Mieku-tiimissä asiakkaalle tehdään yksilöllinen palvelutarpeen arviointi, jossa selvitetään, tarvitseeko asiakas sosiaalista kuntoutusta tai asumispalvelua.

Toiminnasta vastaavat

Lena Pietilä

Vastuualuejohtaja, Palveluesimies

Puhelin: +358 44 780 9828

Markus Heikell

Vs.palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 44 723 2306

Johanna Alatalo

Sosiaalityöntekijä

Matkapuhelin: +358 40 804 3683

Heidi Heinonen

Sosiaaliohjaaja / MDFT-perheterapeutti

Matkapuhelin: +358 44 780 9468

Riikka Simpanen

Sosiaaliohjaaja / MDFT-perheterapeutti

Niina Ojala

Sairaanhoitaja

Suvi-Tuulia Viitasalo

Palvelusihteeri

Matkapuhelin: +358 40 804 3679

Eija Korkia-Aho

Sairaanhoitaja

Puhelin: +358 44 780 9657