Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Psykiatrian osasto 15

Aikuispsykiatrian osastolla hoidetaan aikuisia, joilla on elämänkriisejä, mielenterveysongelmia ja/tai psyykkisiä sairauksia silloin, kun avohoito ei riitä. Hoito on potilaan tarpeista lähtevää, avohoitopainotteista, yksilöllistä ja laadukasta. Osasto antaa apua ja tukea sekä potilaille että heidän läheisilleen.

Osasto jakautuu yksiköihin 15/A ja 15/B sekä avoyksikköön 15C. 15/A:lla ja 15/B:llä on 17 potilaspaikkaa ja avoyksikössä 15C on 14 potilaspaikkaa.

Toiminta keskittyy akuutin sairausvaiheen hoidon tarpeen arviointiin, tutkimukseen, hoitoon sekä kuntoutustarpeen kartoitukseen. Hoidosta pyritään aina sopimaan potilaan ja hänen omaistensa kanssa tukien ja kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta. Osa potilaista tarvitsee sairauteensa tahdostaan riippumatonta hoitoa. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitojaksot ovat lyhyitä kriisihoitoja, tarkkailujaksoja ja tutkimusjaksoja. Hoito jatkuu osastohoidon jälkeen yksilöllisesti sovittavassa avohuollon yksikössä potilaan kotipaikkakunnalla.

Psykiatrian osasto 15 tuottaa akuutti- ja kuntoutuspsykiatrisia vuodeosastopalveluita Soiten toimialueelle, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eteläiselle alueelle sekä Pietarsaaren seutukunnalle. Osaston toimintaa tukevat myös päivystävä psykiatri ja päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Markus Heikell

Osastonhoitaja/vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 2174

Sakari Ruisaho

Vastuualuejohtaja/Osastonhoitaja

Puhelin: +358 40 653 4066