Siirry sisältöön

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on sairastaa koronavirustautia ja huoltaja ei voi tehdä etätöitä.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten lääkärin päätöksen, eli A-todistuksen. Ole yhteydessä omaan työterveyteen tai terveyskeskukseen, mikäli tarvitset työnantajalle A‑todistuksen. Infektioiden torjuntayksikkö ei kirjoita enää A‑todistuksia.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.