Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Sandbo

Sandbo on tehostettu palveluasuminen vanhuksille, joiden toimintakyky on alentunut ja  jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja huolenpitoa. Sandbon yksikkö sijaitsee Sandbackan hoitokeskuksen kiinteistössä ja meiltä löytyy 15 paikkaa, 13 yhden hengen huonetta ja 1 kahden hengen huone. Kaikissa huoneissa on oma wc/suihku.

Palveluesimies vastaa yksikön toiminnasta. Yksikössä työskentelee sairaanhoitajia ja perus-/lähihoitajia. Kaikilla asiakkailla on omahoitaja. Viriketoiminnanohjaaja hoitaa aktiviteetit ja kanslisti Teerijärvellä hoitaa laskutukset.

Hoitotyömme perustana on kuntouttava työote ja haluamme tukea ja lisätä asiakkaittemme omatoimisuutta ja kykyä selvitä päivittäisistä toiminnoista. Eettiset arvomme ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja luottamus.

Maksut koostuvat vuokrasta, ateria-, perus, vaatehuolto- ja perustarvikepaketti-maksusta sekä hoitomaksusta, joka lasketaan bruttotuloista. Lisäksi asiakas maksaa itse lääkekulut ja vaatekulut.

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea hoitotukea ja asumistukea. 

Vammaispalvelu myöntää kuljetuspalveluja myös palveluasukkaalle.

Yksikön paikkoja haetaan Soiten SAS-hoitajan kautta. Esitteitä saa yksiköstä.

Seurakunnat järjestävät hartaustilaisuuksia ja eri musiikkiryhmät käyvät vuorottain joka toinen torstai.

Sandbon omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot


Sandbo
Sokojantie 25
68500 Kruunupyy

Palveluesimies
Carina Lindström
puh. 040 489 2300

Henkilöstö
puh. 040 806 5741

Toimistosihteeri
Raili Vidjeskog
puh. 040 806 5843

Asiakkaat
puh. 040 806 5744