Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä kuntayhtymän johtamisessa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa.


Soiten johtoryhmä

Korkiakoski-Västi Minna, hallinto- ja talousjohtaja, vt toimitusjohtaja (pj)
Dabnell Pirjo, johtajaylilääkäri
Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa, johtajaylihoitaja
Oikarinen-Nybacka Tarja, sosiaalijohtaja
Heikkilä Eija-Liisa, henkilöstöjohtaja, tukipalvelujen vs toimialuejohtaja
Rahkonen Marko, terveyden ja sairaanhoidon toimialuejohtaja
Juola Maija, hoidon ja hoivan toimialuejohtaja
Blanco-Sequeiros Andreas, perheiden palveluiden toimialuejohtaja
Witick Tanja, kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialuejohtaja
Kellokoski-Kari Eija, maakunnan sote-järjestämisen muutosjohtaja
Koskinen Tommi, talouspäällikkö
Kujansivu Ulrica, henkilöstön edustaja
Harjunpää Anne, lakimies
Salminen Jussi, kehittämisjohtaja
Melender-Lågland Suvi, viestintäpäällikkö (kokouksen sihteeri)