Keskushallinto

Hallituksen alainen keskushallinto hoitaa keskitetyt hallintotehtävät ja kuntayhtymän johtamisen. Keskushallinnon tehtävänä on huolehtia:

  • hallituksen ja valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöön panosta
  • säännösten, määräysten, sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisista hallinnon ja toiminnan edellytyksistä
  • koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta. 

Keskushallintoon kuuluvat johtavina viranhaltijoina:


  • toimitusjohtaja

  • johtajaylilääkäri

  • johtajaylihoitaja

  • sosiaalijohtaja

  • talous- ja hallintojohtaja

  • henkilöstöjohtaja


Keskushallintoa johtaa toimitusjohtaja.

Vt. toimitusjohtaja
Minna Korkiakoski-Västi
puh. 044 723 2330Johtajaylilääkäri
Pirjo Dabnell
puh. 040 653 4005Johtajaylihoitaja
Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä
puh. 044 723 2350Sosiaalijohtaja
Tarja Oikarinen-Nybacka
puh. 040 804 2980
Henkilöstöjohtaja
Eija-Liisa Heikkilä
puh. 044 723 2399

Johdon sihteerit

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi

Tanja Rauma
Johdon sihteeri
puh.  040 653 4478

Mariann Rasmus
Johdon sihteeri
puh. 040 652 4578

Piia Andersson
Johdon sihteeri
puh. 040 806 5085