Neuvolaikäiset

Perusta hyvälle elinikäiselle suun terveydelle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien kiinnostus omasta ja lapsen suun hoidosta on ensiarvoisen tärkeää.

Lasta on hyvä neuvoa ja ohjata suunhoidon asioissa ja varmistaa lapsen suuhygienian osaaminen yhdessä huolehtimalla hampaiden harjauksesta kaksi kertaa päivässä. 

Jo pienestä pitäen lapsi on myös hyvä totuttaa terveellisiin ruokailutottumuksiin
ateriarytmi/ lautasmalli huomioon ottaen.

Kokkolassa ja Kruunypyyssä

Vanhemmat/huoltajat voivat varata 1-vuotiaalle lapselle ensimmäisen hammas-
hoitoajan
suun terveystarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle sähköisen palvelun kautta 2 kk ennen ja 2 kk jälkeen lapsen syntymäkuukauden.

Seuraavien ikävuosien karttuessa vanhemmat/ huoltajat varaavat hoitoajan lapselle sovitun yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti aina kuuteen ikävuoteen saakka.
Kutsuväliin vaikuttavat lapsen suun ja hampaiden terveys, yleisterveys sekä kotihoitotottumukset.


Sähköinen eEsitieto- lomake (terveystiedot)

Kokkolan ja Kruunupyyn suun terveydenhuollon toimipisteissä on käyttössä sähköinen eEsitieto-lomake, jota pääset täyttämään sähköisen ajanvarauksen kautta.

Pyydämme vanhempia täyttämään lapsen terveydentilasta sähköisen esitietolomakkeen ennen suun terveystarkastukseen saapumista.

Kaikki neuvolaikäisten lasten hammashoitoajat on mahdollista varata sähköisen palvelun kautta kautta. Jo varatun ajan siirron ja peruutuksen voi tehdä myös netissä.


Hammaslääkärin vastaanotolle lapsi kutsutaan määräaikaistarkastukseen ensimmäistä kertaa koulun aloittamisen aikaan, pääsääntöisesti kesällä.

Perheen muuttaessa paikkakunnalle, vanhempien tulee huolehtia lapsen suunhoidon jatkuvuudesta varaamalla hänelle hoitoaika Kokkolassa keskitetyn ajanvarauksen kautta tai Kruunupyyssä omasta hammashoitolasta.

Lue lisää sähköisistä palveluista


Jokilaaksoissa

Lestijokilaaksossa ja Perhonjokilaaksossa sähköinen ajanvaraus ei ole käytössä.
Vastaanottoaika annetaan neuvolasta tai hammashoitolasta.