Tiedote 11.2.2016

Palvelusetelin palveluntuottajahaku on avattu palse.fi portaalissa

Palvelusetelin palveluntuottajahaku on avattu palse.fi portaalissa


Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Peruspalveluliikelaitos Jytalla on palveluseteli käytössä vanhuspalveluiden kotihoidossa, tilapäisessä kotihoidossa ja Jyta-alueella myös vanhuspalveluiden tukipalveluissa.  Palveluseteli on yksi tapa tarjota kuntalaisille palveluita kunnan oman tuotannon ja kunnan ostaman palvelun lisäksi. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palvelua niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti kunnan hyväksymistä palveluntuottajista.


Palvelusetelimallin tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palveluntuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

  • Palvelusetelin käyttöä laajennetaan tässä vaiheessa seuraaviin palveluihin:
    Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat: fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia, puheterapia
  • Terveyspalvelut; jalkahoito (Kokkola)

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Peruspalveluliikelaitos Jytalla jatkuu palvelusetelin käyttö vanhuspalveluiden tilapäisessä kotihoidossa ja Jyta-alueella myös vanhuspalveluiden tukipalveluissa.

Palveluntuottajahaku on nyt avattu palveluseteli portaalissa osoitteessa palse.fi sekä uusien että jo käytössä olevien palvelusetelien osalta.Tiedotteet