Tiedote 18.4.2016

Yhteinen potilastietojärjestelmä Keski-Pohjanmaalle

Yhteinen potilastietojärjestelmä Keski-Pohjanmaalle

Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen (Kokkolan soten) sekä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun potilastietojärjestelmät on yhdistetty yhdeksi alueelliseksi potilastietojärjestelmäksi 16.4.2016. Näin ollen Kokkolan terveyskeskuksessa, Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa sekä Peruspalveluliikelaitos Jytan toimipisteissä on käytettävissä samat potilasasiakirjat.

Terveydenhuoltolain § 9 mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Kokkolan sote ja Kiuru valmistelevat Keski-Pohjanmaalle uutta sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymää, Soitea, joka aloittaa toimintansa 1.1.2017. Yhteisen potilastietojärjestelmän rakentaminen on osa uuteen organisaatioon siirtymistä.  

Tähän saakka Kokkolan sote:lla ja Kiurulla on ollut käytössä erilliset potilastietojärjestelmät, joiden välillä on ollut terveydenhuoltolain § 9 sallima katseluyhteys. Nyt nämä järjestelmät on yhdistetty yhdeksi tietovarannoksi säilyttäen potilaan/asiakkaan antamat suostumukset ja kiellot tietojen käyttöön. Vanhat Kokkolan sote:n potilastiedot on jätetty omaan tietovarantoon, johon on luotu katseluyhteys.

Alkuvaiheessa tietoja joudutaan päivittämään ja mm. oman lääkelistan mukaanotto vastaanotolle on tärkeää. Yhteisen tietojärjestelmän odotetaan kuitenkin pitkällä tähtäimellä parantavan tiedon kulkua ja potilasturvallisuutta sekä auttavan hoitoprosessien sujuvuutta.


Tiedotteet