Tiedote 22.4.2013

Tekonivelpotilaan seuranta

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on uudistettu tekonivelpotilaiden seurantaa OYS:n ERVA-alueen mukaisesti, tavoitteena on potilaiden hoidon laadun parantaminen ja kehittäminen. Seurannan uusimisella pyritään kustannustehokkaampaan toimintaan vähentämällä turhia kontrollikäyntejä, siirtämällä tutkimuskäyntejä terveyskeskuksiin fysioterapeuttien vastaanotoille sekä lopettamalla yli 80–vuotiaiden potilaiden seurannat.

Tekonivelpotilaan seurantarytmi on seuraava 1.1.2013 alkaen:

Lonkkapotilaat
  • 2-3 kk kirurgian poliklinikalla + röntgen + fysioterapeutti fys.pkl:lla
  • 1 vuoden kohdalla TK:ssa fysioterapeutti – ei röntgenkuvausta
  • 5 vuoden välein TK:ssa fysioterapeutti + röntgen
  • 80 –vuotiaaksi asti

Polvipotilaat
  • 2-3 kk kirurgian poliklinikalla + röntgen + fysioterapeutti fys.pkl:lla
  • 1 vuoden kohdalla TK:ssa fysioterapeutti – ei röntgenkuvausta
  • 10 vuoden kohdalla TK:ssa fysioterapeutti + röntgen
  • sen jälkeen 5 vuoden välein TK:ssa fysioterapeutti + röntgen
  • 80-vuotiaaksi asti


K-PKS vastaa seurantarytmin määrittämisestä sekä seurannan peruuttamisesta tai päättämisestä.

5/10/15 -vuotiskontrollien tutkimustiedot siirtyvät K-PKS:aan.

Tiedotteet