Tiedote 5.2.2018

Soite turvaa asiakkaiden hoidon ylityökiellon aikana

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ovat lähettäneet KT Kuntatyönantajille ilmoituksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Ilmoituksen mukaan kielto tulee voimaan tiistaina 6.2.2018 alkaen klo 7. JHL:n osalta ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi maanantaina 5.2. klo 6. Kunta-alan viranhaltijat on rajattu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite varautuu turvaamaan asiakkaiden hoidon myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Soitessa asetetaan tässä tilanteessa etusijalle kiireelliset tehtävät kuten ensihoito, päivystys, tehohoito ja kiireelliset leikkaukset sekä kotihoito, hoitokodit, hoivayksiköt ja osastotoiminta. Lisätyövoimaa saadaan Soiten Resurssikeskuksen työvoimajärjestelmästä ja tarvittaessa varaudutaan ulkopuoliseen työvoimaan. 

Kiireettömiä tehtäviä voidaan joutua siirtämään myöhempään ajankohtaan, jotta välitön hoito sitä tarvitseville voidaan taata. Kiireettömien vastaanottoaikojen mahdollisesta peruuttamisesta tiedotetaan aina suoraan asiakkaalle. Asiakkaiden ei siis tarvitse etukäteen huolehtia, onko heidän aikansa peruttu vai ei.

Kuntatyönantajien (KT) mukaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle jäävät työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle ja terveydelle tai vaarantaisi yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista.
Tiedotteet