Tiedote 31.8.2015

Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön Kiurussa

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä kehittää sähköisiä palveluitaan ja seuraavaksi otamme käyttöön sähköisen potilastyytyväisyyskyselyn sekä potilaan vaaratapahtumailmoituksen. Sähköiset palvelut otetaan käyttöön sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa että Peruspalveluliikelaitos Jytassa 31.8.2015. Keskussairaalan palautejärjestelmä löytyy osoitteesta www.kpshp.fi/palaute ja Jytan osoitteesta: www.jyta.fi/palaute

Potilaat voivat jatkossa antaa palautetta hoidostaan kyseisiltä Internet-sivuilta löytyvien sähköisten lomakkeiden avulla. Palautteen voi antaa myös anonyymisti. Palautteita on kolmen tyyppisiä:
 
  • yleinen palaute
  • potilastyytyväisyyskysely
  • vaaratapahtumailmoitus

Potilastyytyväisyyskyselyn tulokset ohjautuvat automaattisesti oikeaan yksikköön, jossa ne käsitellään ja tarvittaessa ryhdytään jatkotoimenpiteisiin.

Mikäli potilas kokee, että hänen hoidossaan on tapahtunut selkeä virhe tai vaaratilanne, voi siitä tehdä sähköisen vaaratapahtumailmoituksen. Vaaratapahtumailmoituksen voi tehdä myös potilaan omainen.

Internet-sivujen kautta voi antaa myös yleistä palautetta koskien esim. sairaalan toimintaa, hallintoa tai muuta yleistä asiaa. Palautteen avulla voimme kehittyä ja parantaa toimintaamme. Sekä risut että ruusut ovat tervetulleita.

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän tavoitteena on kehittää sähköisiä palveluita myös jatkossa ja odotettavissa on, että sähköiset ajanvarauspalvelut tulevat lisääntymään.


Tiedotteet