Tiedote 7.9.2015

Yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perustaminen aloitetaan Keski-Pohjanmaalla

Kokkolassa järjestettiin torstai-iltana 3.9. keskustelutilaisuus sairaanhoitopiirin jäsenkuntien valtuustojen jäsenille sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaation valmistelusta.

Kokouksessa yhteisen tuotanto-organisaation valmistelun jatkaminen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien pohjalta sai kannatuksen. Työtä jatketaan aikaisemmin valittujen poliittisen ohjausryhmän ja valmistelevan työvaliokunnan ohjauksessa siten, että uuden kuntayhtymän perussopimus on kuntien yhteisellä päätöksellä hyväksyttävissä mahdollisimman pian, viimeistään 31.12.2015 mennessä.  

Osallistujat toivoivat, että aluerajaus pidetään edelleen avoimena myös maakunnan etelä- ja pohjoispuolisille kunnille. Perussopimus tullaan laatimaan niin, että myöhemminkin muodostettavaan sote-organisaatioon liittyminen on mahdollista.
Tavoitteena on, että Keski-Pohjanmaan sote-alue aloittaa toimintansa 1.1.2017.

Tilaisuudessa esiteltiin valtakunnallisen sote-uudistuksen aikataulu ja tiedossa olevat vaiheet. Lisäksi annettiin selvitys Keski-Pohjanmaan keskussairaalan asiakasmäärien kehityksestä ja erikoistumisalueista. Sairaalan asiakasmäärät ovat lisääntyneet viime vuoden ja edelleen kuluvan vuoden aikana usealla eri sektorilla, ja tällä hetkellä jo joka neljäs hoitopäivä suuntautuu muualle kuin jäsenkuntien alueelle. Näin keskussairaalan vaikutuspiiri on merkittävästi jäsen- ja sopimuskuntien aluetta laajempi. Edelleen tilaisuudessa todettiin keskussairaalan täyttävän päivystysasetuksen päivystävälle sairaalalle asetetut vaatimukset ja tilaisuuteen osallistuneet pitivät päivystävän sairaalan säilyttämistä Keski-Pohjanmaalla ensisijaisen tärkeänä tavoitteena.

Kuntien edustajat kiittelivät tilaisuudessa saamaansa tietoa ja tilannekatsausta, joiden pohjalta kunnat voivat keskustella asiasta omissa toimielimissään.
Tilaisuuteen oli kutsuttu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien valtuustojen jäsenet ja johtavat viranhaltijat. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston auditoriossa oli läsnä 118 osallistujaa 10 kunnasta. Paikalla oli luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden lisäksi ammattiyhdistysten edustajia.

Paikallisen päätöksen taustalla on valtakunnallinen aluehallinnon uudistukseen kytkeytyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka on määritelty keskeiseksi rakennepoliittiseksi uudistukseksi nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan.


Tiedotteet