Tiedote 27.11.2013

Mielenterveystalo.fi –nettipalvelu laajenee myös Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) psykiatrian ja tietohallinnon yhteistyönä tuotetussa nettipalvelussa www.mielenterveystalo.fi. Palvelu laajenee kattamaan Keski-Pohjanmaan 27.11.2013, jolloin sairaanhoitopiirin hoito- ja palvelupaikat löytyvät myös Mielenterveystalosta. Julkaistuja tietoja päivitetään ja täydennetään, sekä puuttuvia tahoja lisätään tarpeen mukaan. Ruotsinkielinen osuus alueen palveluista täydentyy keväällä 2014.

Mielenterveystalosta löytyy tietoa aikuisten ja nuorten mielenterveysongelmista, sekä alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Aikuisten ja nuorten mielenterveystaloihin ei tarvitse kirjautua. Nettipalvelun toivotaan auttavan vaikeiden mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Tämän vuoksi palvelusta löytyy mm. itseapuohjeita ja -ohjelmia.

Oirenavigaattori opastaa

Aikuisten ja nuorten mielenterveystalossa on erilaisia palveluita, joista keskeisin on oireisiin/ongelmiin perustuva palveluiden ja tiedon haku. Se on suunnattu ensisijaisesti sellaisille kansalaisille, jotka eivät ole vielä hoidossa. Myös jo tunnistettuihin mielenterveysongelmiin löytyy apua. Ohjelma opastaa käyttäjää, antaa tietoa arvion pohjaksi ja ohjaa lopuksi sopivan tiedon tai palveluiden ääreen. Tämä palvelu on hyödyllinen ja kiinnostava myös jo hoitosuhteessa oleville, ammattihenkilöille sekä omaisille.

Sivuilla liikkumalla saa helpolla ja asiakasystävällisellä tavalla uutta näkökulmaa ja tietoa mielenterveysasioista mm. esittelyvideoina. Palvelun sisällössä on tuotu esille myös voimavaralähtöisyyttä.

Mielenterveystalo on täydentyvä ja kehittyvä palvelu, johon mm. kunnat, seurakunnat ja yhdistykset voivat ilmoittaa omia mielenterveyspalvelujaan sivuilla avautuvan linkin kautta.

Mielenterveystalo laajenee

HUS on saanut valtionvarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen ohjelmalta (SADe, www.thl.fi/sadesote) rahoitusta vuosille 2013-2015 mielenterveystalojen laajempaan levittämiseen seitsemän uuden sairaanhoitopiirin alueelle.Lisätietoja:
Jarmo Syrjälä
Aluekoordinaattori KPSHP
044 723 2315
Sairaanhoitopiirin yhteyshenkilö
jarmo.syrjala(at)kpshp.fi


Tiedotteet