Tiedote 15.1.2016

Keski-Pohjanmaan alueelliselle sote-organisaatiolle uusi nimi ja graafinen ilme

Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen integroivan kuntayhtymän valmistelutyö etenee työryhmissä. Viestintätyöryhmä on valmistellut kuntayhtymälle uutta markkinointinimeä ja graafista ilmettä. Perjantaina 15.1.2016 poliittisen ohjausryhmän kokouksessa kuntayhtymän uudeksi markkinointinimeksi tuli valituksi Soite ja graafiseksi ilmeeksi alla esitelty logo. Kuntayhtymän virallinen nimi on ”Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä”.

Uutta nimeä laadittaessa pidettiin tärkeänä, että nimi viestisi sitä millaisesta organisaatiosta on kyse. Tärkeää oli löytää lyhyt ja ytimekäs nimi, joka taipuisi molempiin kotimaisiin kieliin erisnimenä. Soite-nimi tulee kansansävelmästä ja viestittää maakunnan musikaalisuudesta, mutta siitä on erotettavissa myös lyhenne ”sote”, eli sosiaali- ja terveydenhuolto. I-kirjain nimen keskellä viestittää kuntayhtymän ajatusta ”ihminen keskiössä” – tämä on keskeinen teema uutta palvelurakennetta luotaessa. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään organisoimaan uudella tavalla asiakas- ja potilaslähtöisiksi. Soite-nimeä käytetään erisnimen tavoin, eikä siitä tehdä ruotsin- tai muunkielistä käännöstä. Soite-nimen taivutus eri sijamuotoihin tapahtuu kaavalla Soiten, Soitessa, Soiteen, Soitella, Soitea. Nimi ja graafinen ilme laadittiin yhteistyössä mainostoimisto Buorren kanssa. Buorre tuli valituksi tarjouskilpailun perusteella.
 
Graafinen ilme rakentuu myös ”ihminen keskiössä” teeman ympärille. Logossa esiintyvät pensselinvedoin tyylitellyt ihmiset, jotka voivat edustaa eri asiakas- ja potilasryhmiä tai vaikkapa ammattiryhmiä. Logoa voi soveltaa siis monella eri tavalla organisaation viestinnässä. Logosta otetaan käyttöön myös versio, jossa i-kirjain on tyylitelty ihmiseksi pensselinvedolla.  Uusi logo on ilmeikäs ja erottuva. Se viestittää kuntayhtymän ydintehtävästä: ihmisten hoidosta ja auttamisesta nykyaikaisin menetelmin.


 Tiedotteet