Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys toimii ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille sosiaalisen avun tilanteisiin.

Sosiaalipäivystykseen voit soittaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • äkillisissä ja odottamattomissa kriisitilanteissa, joihin tarvitaan kiireellisesti apua
  • kun sinulla on huoli lapsesta ja haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen
  • perheväkivaltatilanteissa
  • alaikäisten päihteidenkäytön ja rikollisuuteen liittyvissä tilanteissa
  • akuuttitilanteissa, joissa ikäihminen/vammainen ei pärjää yksin kotona
  • muissa sosiaalisen hädän tilanteissa, jotka vaativat kiireellistä apua


Ilmoita huolesi

Ilmoita huolesi -toiminnon kautta voit ilmaista huolen lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta. Huoli välittyy sähköisen järjestelmän kautta suoraan Soiten sosiaalipäivystykseen. Kun olet ilmoittanut huolesi, siirtyy hoidon- ja avuntarpeen arviointi sosiaalihuollon viranomaisten vastuulle.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä, jos sinulla on herännyt huoli lapsen hyvinvoinnista. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. Tee lastensuojeluilmoitus.

Huolen herätessä voi ilmoituksen tehdä myös muista kuin lapsista. Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan. Ilmoita sosiaalihuollon tarpeesta.

Viranomainen voi asiakkaan suostumuksella tai yhdessä asiakkaan kanssa tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. Jos viranomaisella ei ole suostumusta, tehdään ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tai lastensuojeluilmoitus. Tee yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Kiireellisissä tilanteissa soita sosiaalipäivystykseen puh. 044 780 9173Yhteystiedot

Yleinen hätänumero 112
tai puh. 044 780 9173