NÖDNUMRET

112


HÄLSOSTATIONERNAS MOTTAGNINGAR

Öppen vardagar kl. 8-16. 

Kontakta hälsostationen
i ditt eget område:


BARNAKUTEN

Öppen dygnet runt 24/7
tfn 06 826 4444


joureN

Samjour är öppen
dygnet runt 24/7.

Innan du åker till jouren,
gör en bedömning av vårdbehovet
i Symtomhjälp-applikationen eller genom att ringa samjourens nummer:

(06) 826 4500

Priset för samtalet är en normal samtalsavgift (lokalnätsavgift / mobilsamtalsavgift).


TANDLÄKARJOUREN

tfn 06 828 7450
mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21


SOCIALJOUREN

tfn. 044 780 9173


SERVICEHANDLEDNING

Öppet vardagar kl. 8-16
tfn 
040 806 5093


Giftinformationscentralen

Öppen 24 h/dygn
tfn 0800 147 111