NÖDNUMRET

112


servicehandledning

Öppet vardagar kl. 8-16
tfn
040 806 5093


BARNAKUTEN

Öppen dygnet runt
tfn 06 826 4444


JOUREN

Vardagar kl. 8-16 
kontakta hälsostationen
i ditt eget område.

Vardagar kl. 16-08 samt under veckosluten och söckenhelgerna (24 h) kontakta centralsjukhusets Samjour

Ring alltid först telefonrådgivningen
innan du åker till jouren

(06) 826 4500

Priset för samtalet är en normal samtalsavgift (lokalnätsavgift / mobilsamtalsavgift) som bestäms på basis av ditt abonnemangsavtal med din teleoperatör.


TANDLÄKARJOUREN

tfn 06 828 7450
mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21


SOCIALJOUREN

Kontaktuppgiften


Giftinformationscentralen

Öppen 24 h/dygn
tfn (09) 471 977 (direkt)
tfn (09) 4711 (växel)

24h Symtomhjälp