Sosiaalipalvelut ➔ Omaishoito

Omaishoito

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito- ja palvelusuunnitelma määritellään yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa kotikäynnillä tapahtuvan palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä.

Tuki kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05)

Omaishoidon tukena maksettavaa hoitopalkkiota myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on määritelty asetuksessa omaishoidontuesta ja sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa porrastetut palkkiot vuosittain.


1.1.2019 alkaen omaishoidon tuen palkkiot ovat seuraavat:

  • Hoitopalkkioluokka A 399,91 €/kk
  • Hoitopalkkiluokka B 533,16 €/kk
  • Hoitopalkkioluokka C 799,81 €/kk
  • Hoitopalkkioluokka D 1 700 - 2 500 €/kk


Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläkettä. Omaishoidon tuen palkkion voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi.

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Soiten kotisivuilta tai pyytää palveluohjaajilta.  Hakemuksen liitteenä tulee olla aina olla lääkärinlausunto. Sekä hakemus että lääkärinlausunto toimitetaan yhtäaikaisesti seuraaviin osoitteisiin:

Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden hakemukset:

Kokkola: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Torikatu 50, 67100 Kokkola
Kruunupyy: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Hörbyntie 2, 68700 Teerijärvi
Lestijokilaakso: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Peltokatu 10,  69100 Kannus
Perhonjokilaakso: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Koulutie 33, 69700 Veteli

Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden hakemukset:

Soite, Vammaispalvelutoimisto, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola


 

Omapalvelu

Sähköisen Omapalvelu-sovelluksen kautta voit hakea:
  • lapsiperheiden kotipalvelua
  • täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
  • vammaispalvelulain mukaisia palveluita
  • omaishoidon tukea
  • senioripalveluja:  asunnonmuutostöitä ja liikkumista tukevia palveluja

Yhteystiedot

Kokkola

Alle 65-vuotiaat asiakkaat
Vammaispalvelutoimisto
Puhelinaika ma-pe klo 9-12, puh. 040 804 2122 

Maksatus: Anne Kankkonen-Puumala
puh. 040 806 5438

Yli 65-vuotiaat asiakkaat
Palveluohjaaja
Keski-Rahkonen Kaija
puh. 050 345 2334

Palveluohjaaja
Sorvisto Pia
puh. 040 806 5150


Kruunupyy

Alle 65-vuotiaat asiakkaat
Vammaispalvelutoimisto
Puhelinaika ma-pe klo 9-12, puh. 040 804 2122 

Maksatus: Anne Kankkonen-Puumala
puh. 040 806 5438

Yli 65-vuotiaat asiakkaat
Palveluohjaaja

Ellinor Engblom
puh. 040 489 2303


Kannus, Toholampi, Lestijärvi
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Omaishoidon ohjaaja
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151

Palveluohjaaja
Anu Jylli
puh. 040 804 2420

Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Palveluohjaaja
Petra Nikula-Valo
Koulutie 33, Veteli
Puh. 040 804 5420