Sosiaalipalvelut ➔ Omaishoito

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta.

Omaishoidon tukena maksettavaa hoitopalkkiota myönnetään kriteerien täytyttyä porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella (asetus omaishoidontuesta). Soiten hallitus vahvistaa vuosittain hoitopalkkiot ja omaishoidontuen määrärahan. Omaishoidontuen myöntämisperusteet ovat yhtenäiset koko Soiten alueella ja koskevat kaikkia ikäryhmiä.

1.1.2020 alkaen omaishoidon tuen palkkiot ovat seuraavat:

  • Hoitopalkkioluokka A:    408,09 €/kk
  • Hoitopalkkioluokka B:     544,09 €/kk
  • Hoitopalkkioluokka C:     816,18 €/kk
  • Hoitopalkkioluokka D:     1 734,85 - 2 551,25 €/kk


  Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy palkkiosta eläkettä. Omaishoidon tuen palkkion voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Soiten kotisivuilta tai pyytää omaishoidontuen viranhaltijoilta. 

  Hakemuksen liitteenä tulee olla aina olla lääkärinlausunto. Sekä hakemus että lääkärinlausunto toimitetaan yhtäaikaisesti seuraaviin osoitteisiin:

  Yli 65-vuotiaiden hoidettavien hakemukset:

  Kokkola: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Torikatu 50, 67100 Kokkola
  Kruunupyy: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Hörbyntie 8, 68700 Teerijärvi
  Lestijokilaakso: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Peltokatu 10,  69100 Kannus
  Perhonjokilaakso: Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Koulutie 33, 69700 Veteli


  Alle 65-vuotiaiden hoidettavien hakemukset:

  Soite, Vammaispalvelutoimisto, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola   

  Yhteystiedot

  Yli 65-vuotiaat asiakkaat

  Perhonjokilaakso (Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho)
  puh. 040 804 5420
  palveluohjaaja Petra Nikula-Valo

  Lestijokilaakso (Kannus, Toholampi, Lestijärvi)
  puh. 040 804 2420 / omaishoidon ohjaaja Anu Jylli
  puh. 040 804 2151 /palveluohjaaja Sanna-Kaisa Göös

  Kokkola

  puh. 050 345 2334 / palveluohjaaja Kaija Keski-Rahkonen
  puh. 040 806 5150 / palveluohjaaja Pia Sorvisto

  Kruunupyy
  puh. 040 489 2303 / palveluohjaaja Ellinor Engblom

  Alle 65-vuotiaat asiakkaat

  Vammaispalvelutoimisto
  puh. 040 804 2122
  ma-pe klo 9-12

  Maksatus:
  Anne Kankkonen-Puumala
  puh. 040 806 5438


  Omapalvelu

  Sähköisen Omapalvelu-sovelluksen kautta voit hakea:
  • lapsiperheiden kotipalvelua
  • täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
  • vammaispalvelulain mukaisia palveluita
  • omaishoidon tukea
  • senioripalveluja:  asunnonmuutostöitä ja liikkumista tukevia palveluja