Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 20.6.2018

HUOM: Soiten palveluyksikköjen poikkeavat aukioloajat kesä-, heinä ja elokuussa 2018

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 

V a s t a a n o t t o p a l v e l u t 

Vastaanottotoiminta Kokkola
- Koivuhaan vastaanotto 25.06.-27.07.18 suljettu
- Kälviän vastaanotto 18.06.-13.07.18 suljettu
- Lohtajan vastaanotto 16.07.-10.08.18 suljettu
- Ullavan vastaanotto 18.06.-27.07.18 suljettu

Vastaanottotoiminta Kruunupyy
- Alavetelin vastaanotto 25.06. – 27.07.18 suljettu
- Kruunupyyn vastaanotto 16.07. – 10.08.18 suljettu
- Teerijärven vastaanotto 18.06. - 15.07.18 suljettu

Vastaanottotoiminta Lestijokilaakso
- Lestijärven vastaanotto 25.06. – 22.07.18 suljettu ja 23.07. – 03.08.18 supistettua lääk.vast.ottoa
- Toholammin vastaanotto 25.06. – 22.07.18 supistettua lääk.vast.ottoa ja 23.07. – 03.08.18 suljettu
- Toholammin ja Lestijärven vastaanottojen suljettuna ollessa:
  • voi kiireellisissä asioissa arkisin ma-pe klo 8-16 ottaa yhteyttä Kannuksen terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle, puh. 040-8042000
  • päivystyksellisissä asioissa yhteys Kannuksen terveyskeskukseen arkisin ma-pe klo 8-16, puh. 040-8042000, muuna aikana K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 06-8264500, osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola. Hätätilanteessa soittakaa yleiseen hätänumeroon 112. 

Vastaanottotoiminta Perhonjokilaakso
Halsuan aamuvastaanotto
- avoinna 25.06. – 05.08.18 kerran viikossa torstaisin klo 8 – 10 
- ajanvaraus Tunkkarin terveyskeskuksen ajanvarauksesta, puh. 040-8045000

Perhon vastaanotto
- avoinna 04.06.-21.06.18 ma-pe klo 8-14
- avoinna 25.06.-03.08.18 ma-ke klo 8-14
- vastaanotto on kokonaan suljettuna 28.-29.6., 5.-6.7., 12.-13.7., 19.-20.7., 26.-27.7., 2.-3.8.
- lääkärinvastaanoton suljettuna ollessa:
  • kiireellisissä asioissa yhteydenotot arkisin ma-pe klo klo 8-16 Tunkkarin terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle, puh. 040-8045000
  • päivystyksellisissä asioissa yhteydenotot Tunkkarin terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle arkisin ma-pe klo 8-16, puh. 040-8045000, muuna aikana  K-P:n keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 06-8264500, osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola. Hätätilanteessa soittakaa yleiseen hätänumeroon 112. 

S u u n   t e r v e y d e n h u o l t o

Suun terveydenhuolto Kokkola
- Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan hammashoitolat: kesän ajan sulut n. 4-6 viikkoa

Suun terveydenhuolto Kruunupyy
- Kruunupyyn ja Teerijärven hammashoitolat: kesä ajan sulut n. 4-5 viikkoa

Suun terveydenhuolto Lestijokilaakso
- Lestijärven hammashoitola: 25.06. – 22.07.18 toiminta supistettua

Suun terveydenhuolto Perhonjokilaakso
Perhon hammashoitola 16.07. – 05.08.18 toiminta supistettua

Hammas- ja suusairaudet sekä päivystys
- suun erikoissairaanhoito 02.07. – 29.07.18 suljettu

S o m a t i i k k a

Kirurgia ja onkologia
- kirurgian ja onkologian poliklinikka: 25.06. – 19.08.18 toiminta supistettua (3-4 pkl/vrk)

Aistiklinikka
- ihopoliklinikka: 02.07. – 29.07.18 suljettu
- silmäpoliklinikka: 02.07. - 22.07.18 suljettu
- silmäleikkaussali: 25.06. - 29.07.18 suljettu
- korvapoliklinikka: 14.6.18 ja 02.07. – 31.07.18 suljettu
- kuuloasema: 02.07. - 31.07.18 suljettu

Anestesia, leikkaus, teho ja dialyysi
- leikkaussali: 18.06.–01.07. kuusi (6) tiimiä, herko toimii, 02.07.–19.08. kolme (3) tiimiä, ei herkoa, 20.08.–26.08. neljä (4) tiimiä, ei herkoa

K u n t o u t u k s e n  ja  n e u r o l o g i a n  p a l v e l u a l u e

Neurologia
- neurologian poliklinikka neurologian vastaanoton osalta 09.07. –  22.07.18 suljettu
- KNF-pkl: vain EEG-päivystystutkimuksia 09.07. - 10.08.18, ENMG-tutkimuksia ei saatavilla 10.07. - 07.08.18

Fysiatria ja krooninen kipu
- kipupoliklinikka 02.07. – 29.07.18 suljettu

Apuvälinekeskus
- suljetaan 21.6.18 klo 14 ja suljettu 22.6.18 

PERHEIDEN PALVELUT

L a s t e n  ja  p e r h e i d e n  l ä h i p a l v e l u t

Lähipalvelut Kokkola
- Lohtajan neuvola 16.07. – 10.08.18 suljettu
- Ullavan neuvola 18.06. – 27.07.18 suljettu

Lähipalvelut Kruunupyy
- Alavetelin neuvola 25.06. – 23.07.18 suljettu
- Kruunupyyn neuvola 09.07. – 06.08.18 suljettu
- Teerijärven neuvola 11.06. – 09.07.18 suljettu

Lähipalvelut Lestijokilaakso
- Lestijokilaakson perheneuvola 02.07. – 29.07.18 suljettu
- Lestijärven neuvola 25.06. – 03.08.18 suljettu
- Toholammin neuvola 09.07. – 20.07.18 suljettu

Lähipalvelut Perhonjokilaakso
- Perhonjokilaakson perheneuvola 16.07. – 05.08.18 suljettu
- Perhon neuvola 02.07. – 15.07.18 suljettu

L a s t e n  ja  n u o r t e n  s a i r a a l a

Lasten ja nuorten psykiatria
- lastenpsykiatrian osasto 02.07. – 29.07.18 suljettu
- lastenpsykiatrian poliklinikka 02.07. – 29.07.18 toimii supistetulla miehityksellä
- nuorisopsykiatria, Verson päiväosasto 02.07. – 22.07.18 suljettu, polikliininen toiminta järjestetään nuorisopsykiatrian pkl:n toimesta
- nuorisopsykiatrian poliklinikka 02.07. – 29.07.18 toimii supistetulla miehityksellä

P s y k i a t r i a  ja  p ä i h d e p a l v e l u t

Psykiatrian avohoito
- Lestijokilaakso 02.07. – 29.07.18 suljettu
- Perhonjokilaakso 02.07. – 29.07.18 suljettu
- Kokkola 18.06. – 12.08.18 supistettu toiminta

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut
- Siilinpesän avokuntoutus 18.06. – 12.08.18 supistettu toiminta

Päihdepalvelut
- päihdehuollon avokuntoutus 04.06. – 30.08.18 supistettu toiminta

P e r h e t u k i p a l v e l u t  ja  l a s t e n s u o j e l u

Perhetukipalvelut
- Koivutupa 21.06. – 05.08.18 suljettu

KEHITYSVAMMAHUOLTO JA VAMMAISPALVELUT

K e h i t y s p o l i k l i n i k k a  ja  s o s i a a l i t y ö

Kehityspoliklinikka
- kehityspoliklinikka 02.07. – 03.08.18 suljettu

T y ö-  ja  p ä i v ä t o i m i n t a p a l v e l u t

- Lestijokilaakson toimintakeskus 25.06. – 02.08.18 suljettu
- Perhon toimintakeskus 02.07. – 06.08.18 suljettu
- Regnbågen 22.06. ja 02.07. – 05.08.18 suljettu
- Toimintakeskus Duuni 22.06. ja 25.06. – 30.07.18 suljettu
- Toimintakeskus Kompassi 22.06. ja 25.06. – 30.07.18 suljettu
- Halsuan työtupa 02.07. – 06.08.18 suljettu
- EKE-tuote ja Kaustisen toimintakeskus 02.07. – 05.08.18 suljettuTiedotteet