Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 29.10.2018

Soite kilpailuttaa sote-kyytien ylivuotokaluston

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on käynnistänyt kilpailutuksen koskien sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten ylivuotokalustoa. Ylivuotokalusto tarkoittaa matkapalvelukeskuksen ohjauksessa olevia autoja, joita hyödynnetään kyydityksissä silloin, kun kuljetustilaukseen ei ole saatavissa erilliskyyteihin tai päiväautoihin jo aiemmin hankintasopimuksen tehnyttä yrittäjää.

Soite uudisti vuonna 2017 kuljetuspalvelujensa toimintamallia. Toimintamallin muutos käsitti muun muassa kuljetusten välitykseen ja ohjaukseen keskittyvän keskuksen perustamisen sekä kuljetusresurssin laaja-alaisen kilpailuttamisen. Eniten uudistus on koskenut Soiten järjestämisvastuulla olevien sosiaalihuoltolain (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaisten henkilökuljetusten toteutustapaa.
 
Hankittavan ylivuotokaluston tarkoituksena on täydentää jo voimassa olevia SHL- ja VPL-kuljetusten hankintasopimuksia, joissa on sovittu ns. erilliskyydeistä ja päiväautoista. Ylivuotokalustoa hyödynnetään operatiivisesti silloin, kun kuljetustilaukseen ei ole saatavissa erilliskyyteihin tai päiväautoihin hankintasopimusta tehnyttä yrittäjää. Tällöin kyyti voidaan ohjata matkapalvelukeskuksesta Soiten ylivuotokalustoon kuuluvalle ajoneuvolle. Ylivuotokaluston hankintamenettelyyn voivatkin osallistua vain ne tarjoajat, joiden kanssa Soitella ei ole vielä voimassa olevaa hankintasopimusta edellä mainituista erilliskyydeistä tai päiväautoista.

Kyseessä on hankintalain kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Sopimuskausi hankinnalle on 1.12.2018-31.5.2019 ja tarjousaika päättyy 12.11.2018 klo 12:00. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
Tarjouspyyntö pyydetään Soiten hankintatoimistosta: hankinnat(at)soite.fi   
Tiedotteet