Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyviä keinoja ehkäistä kaatumisia:

  • Säilytä sosiaaliset suhteet
  • Liiku säännöllisesti ja monipuolisesti
  • Käytä hyviä jalkineita ja liukuesteitä liukkailla
  • Käytä tarvittaessa apuvälineitä liikkumisen tukena
  • Huolehdi kodin ja kotipihan turvallisuudesta
  • Syö ja juo säännöllisesti ja monipuolisesti
  • Vältä runsasta alkoholin käyttöä
  • Huolehdi omasta terveydestä ja lääkityksen ajantasaisuudesta.

Jos omat korjaavat toimenpiteet eivät riitä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen kaatumisen syiden tarkempaan selvittelyyn. Alla olevasta hoito- ja palveluketjusta löydät vinkkejä kaatumisen ehkäisyyn.

Hienoa, kiinnitä jatkossakin huomiota riittävään, monipuoliseen ja terveelliseen ruokaan ja   lepoon sekä huolehdi fyysisestä jaksamisesta ja lihaskunnostasi.

Tutustu tästä seuraaviin esitteisiin:

Kiinnitä erityistä huomiota riittävään, monipuoliseen ja terveelliseen ruokaan ja lepoon sekä huolehdi fyysisestä jaksamisesta ja lihaskunnostasi.

Voit täyttää tästä sähköisen kaatumisvaaran itsearvioinnin:

Tarkistuslista kaatumisten vaaratekijöistä, joihin itse voi vaikuttaa:

Mikäli alla olevan itsearviointilomakkeen perusteella kaatumisriskisi on selvästi kohonnut tai kaatumisvaara on suuri, varaa itsellesi aika kaatumisen ehkäisyä tekevän terveydenhoitajan vastaanotolle kaatumisen syiden tarkempaa selvittelyä varten. Terveydenhoitaja ottaa vastaan Kokkolan, Kannuksen ja Vetelin terveyskeskuksissa.

Ohjeita turvallisen ikääntymisen tueksi:

Katso myös nämä