Siirry sisältöön

Toimielinten kokoukset

Valtuuston kokousten ajankohdat vuonna 2022:

  • Ma 19.12. klo 13

Seuraa etänä valtuuston kokousta

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Pyydämme yleisöä ja median edustajia seuraamaan kokousta etäyhteydellä alla olevan linkin kautta:

Soiten valtuuston kokouksen striimi

Hallituksen kokousten ajankohdat 2022:

  • ma 17.10.

Soiten toimielimet ja kokoonpanot

Korkein päätösvalta kuntayhtymässä on valtuustolla, joka vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtävät määritellään kuntalaissa, kuntayhtymän perussopimuksessa ja hallintosääntöön sisältyvässä työjärjestyksessä. Valtuusto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.

Soiten valtuuston kokoonpano 2021-

Kunta: Jäsen (Varajäsen)

Halsua:  Petri Hotakainen (Timo Pärkkä)

Kannus: Pauli Haaponiemi (Esa Erkkilä)

Kannus: Katarina Luomala (Mira Kannussaari)

Kaustinen: Vesa Paavola (Helinä Tuomela)

Kaustinen: Eija Seppä (Antti Mäkelä)

Kokkola:  Tapani Hankaniemi, pj (Reino Herlevi)

Kokkola: Raimo Hiltunen (Jukka Mäkelä)

Kokkola: Esa Kant (Vesa-Matti Räisälä)

Kokkola: Matti Kuusela (Henry Paananen)

Kokkola: Sirpa Nevasaari (Riikka Peltola)

Kokkola: Anna Nurmi-Lehto (Susanna Ahtinen)

Kokkola: Boris Nygård, 1.vpj (Mauri Peltokangas)

Kokkola: Jyrki Ojala (Paula Pensaari)

Kokkola: Ulla Ollikainen (Sonja Sjöberg)

Kokkola: Sirpa Orjala, 2.vpj(Riikka-Maria Salmenaho)

Kokkola: Tarja Palosaari (Ulpu Keränen)

Kokkola: Pekka Puolimatka (Jarmo Humalajoki)

Kokkola: Mauri Salo (Jani Andersson)

Kokkola: Marlén Timonen (Peter Haldin)

Kruunupyy: Peter Svartsjö, (Inger Wistbacka)

Kruunupyy: Seppo Filppula (Sixten Dalvik)

Lestijärvi: Susanna Uusitalo (Sirpa Parkkila)

Perho: Pekka Riihimäki (Matti Louhula)

Toholampi: Ville Suomala (Marja Hylkilä)

Veteli: Johanna Järvelä (Erkki Lassila)

Osajäsen:
Reisjärvi: Kaarlo Paavola (Sari Huuskonen)

Sopimuskunnat/edustajat:
Alavieska: Annikki Sipilä (Tapio Mattila), Evijärvi: Esko Ahonen,  Kalajoki: Kullervo Niemelä, Kinnula: Markku Ruuska (Arja Rekonen), Nivala: Esko Kangas, Pietarsaari: Kim Yli-Pelkola, Sievi: Terhi Kangas

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa määrättyjen strategioiden mukaisesti.

Hallitus vastaasosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon koordinoinnista sekä toimintaa ohjaavista periaatteista. Hallitus laatii toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset.

Soiten hallituksen kokoonpano 2021-

Jäsen (Varajäsen):

Tapio Pajunpää, pj, Kokkola (Jorma Kauppila, Kokkola)

Tomi Kivelä, 1. vpj, Kokkola (Minna Koskela, Kokkola)

Jukka Ylikarjula, 2. vpj, Kokkola, (Sirkka Juusela-Pekkarinen, Kannus)

Kai-Eerik Känsälä, Kaustinen (Eija Seppä, Kaustinen)

Tina Lindskog, Kaustinen (Ilpo Åivo, Veteli)

Hanna-Lea Ahlskog, Kokkola (Mauri Salo Kokkola)

Marko Karjalainen, Kokkola (Jesper Sundström, Kokkola)

Riitta Rahkola, Kokkola (Reetta Hjelm, Kokkola)

Hans Snellman, Kokkola (Mats Brandt, Kokkola)

Kristiina Teerikangas, Kokkola (Marjo Salmi, Kokkola)

Raija Potila,  Toholampi ( Marja Hylkilä, Toholampi)

Kuntien edustajat:

Halsua: Taina Koskela (Veli-Matti Hotakainen),  Kannus: Anja Törmä (Hannele Ilola),  Kruunupyy: (Seppo  Filppula), Lestijärvi: Sirpa Parkkila (Susanna Uusitalo), Perho: Tapio Peltokangas (Matti Louhula)

Ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain mukaisesti. 

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja sen järjestämisestä vastaa hallitus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista, huolehdittava tarpeellisista voimavaroista tilintarkastuksen tarkastamiseksi sekä tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 

Tarkastuslautakunta kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa.

Kokoonpano 2021-

Jäsen (Varajäsen)

Tarja Palosaari, pj, Kokkola (Manolis Huuki)

Johanna Järvelä, vpj, Veteli (Tarja Tuominen)

Jorma Koski-Vähälä,  Lestijärvi (Tapio Tuikka)

Markku Luomala, Kaustinen (Pirjo Urpilainen)

Helena Broända, Kruunupyy (Leif Jakobsson)

Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistä 5 jäsenisen yksilöasioiden jaoston ja heille varajäsenet.

Yksilöasioiden jaosto ratkaisee ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa, ratkaisee hallituksen puolesta viranhaltijapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä, toimii tartuntalain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä ja hoitaa muut hallituksen määräämät tehtävät.

Kokoonpano 25.10.2021-

Jäsen (Varajäsen)

Riitta Rahkola, pj, Kokkola (Raija Potila, Toholampi)

Tina Lindskog, vpj, Kaustinen (Ilpo Åivo, Veteli)

Marjo Salmi, Kokkola,  (Marko Karjalainen, Kokkola)

Mauri Salo, Kokkola (Hanna-Lea Ahlskog, Kokkola)

Mats Brandt, Kokkola (Hans Snellman, Kokkola)

Soiten hallintosäännön 5 §:n mukaisen yksilöasioiden jaoston esittelijänä toimii sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka.

Soiten hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä viestinnässä on otettava eri kieliryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon. Ruotsinkielisten palveluiden järjestämisen turvaamista varten kuntayhtymässä toimii valtuuston valitsema ruotsinkielinen jaosto. Jaoston esittelijänä toimii osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen kehittämisyksiköstä.

Ruotsinkielen jaoston tehtävänä on kehittää ja yhteen sovittaa ruotsinkielisen väestön sosiaali- ja terveyspalveluita ja erikoissairaanhoitoa sekä ruotsin kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta sekä antaa lausuntoja ja ehdotuksia hallitukselle.

Lisäksi jaosto valvoo, että eri toimipisteissä on riittävä ruotsinkielentaito, antaa lausuntoja kielipalveluja koskevista valituksista ja varmistaa, että kuntayhtymän virallinen tiedotus toteutuu tasavertaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä. Jaosto valmistelee kieliohjelman ja seurantaraportin kielellisten oikeuksien toteutumisesta valtuuston hyväksyttäväksi valtuustokausittain.

Jaosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Kokoonpano 2021-

Jäsen (Varajäsen)

Bengt-Johan Skullbacka, pj. (Malin Åminne)

Boris Nygård, vpj. (Sofia Hägglund)

Susanna Hongell (Anne-Marie Granholm)

Anne-Maria Hästbacka (Tapani Myllymäki)

Marlen Timonen (Hans Snellman)

Jesper Sundström (Sonja Sjöberg)

Max Björkskog (Jonas Heinoja)