Siirry sisältöön

LAPE-akatemiavalmennuksen toteutuminen vuonna 2019

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. LAPE-akatemia kokosi kunkin maakunnan, kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin, josta sai tukea ja lisäeväitä omaan työhön. LAPE-akatemia oli vuoden kestävä valmennusprosessi, joka alkoi 20.3. starttitilaisuudella Helsingissä ja jatkui maakuntakohtaisesti kolmella valmennuspäivällä.

Järjestelyistä vastasivat Keski-Pohjanmaan osalta LAPE-muutosagentit Anne Saarela (kevät) ja Katja Kivioja (syksy) sekä kunta-agentit Piritta Pietilä-Litendahl ja Gitta Harti. Keski-Pohjanmaan LAPE-akatemiaan 4.9. teemalla uudenlainen johtaminen osallistui yhteensä 47 henkilöä ja palautteen kautta saatu arvosana oli 8,5. LAPE-akatemiaan 6.11. teemalla uusi vaikuttavuus osallistui 59 henkilöä ja palautteen kautta saatu arvosana oli 8. LAPE-akatemiapäivien kautta toteutettiin yhteisesti uuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan alueelle.

Keski-Pohjanmaan kunnan ja Kruunupyyn kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2024

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (liitteissä) on laadittu syksyllä 2019, ja se käsitellään jokaisen alueen kunnan sekä Soiten valtuustossa vuoden 2020 aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista seuraa ja arvioi maakuntaan nimetty LAPE-yhteistyöryhmä.

LAPE-yhteistyöryhmän tehtävänä on myös valmistella ja yhteensovittaa maakunnan ja kuntien yhdyspintaan liittyviä asioita lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, edistää kattavaa lapsivaikutusten arviointia sekä seurata ja arvioida lasten ja nuorten hyvinvointia sekä palvelukysyntää

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) jatkuu vuosille 2020-2022

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma jatkuu hallitusohjelman mukaisesti ja osana Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa. LAPE:n tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden tuen, hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten vahvistaminen sekä eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää edelleen vahvaa yhteistyöstä eri toimijoiden kesken ja yli hallintorajojen. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeenpanoon on hallitusohjelmassa varattu yhteensä 23,6 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

Alueellisen kehittämisen painopisteet konkretisoituvat kolmeksi kokonaisuudeksi, joiden sisään yhteiset tavoitteet ovat sovitettavissa. 

1. Perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa. Kehittämistyön tavoitteena on nopea ja varhainen tuki perheille. (osana Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa)
2. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut. Tavoitteena on varhainen puuttuminen ja tuki, koska niiden tiedetään vähentävän tulevia riskejä ja edistävän toipumista. (osana Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa)
3. Kehitetään lastensuojelua. Koska lastensuojelun asiakkaiden syrjäytymisvaara ja riski jäädä vaille koulutusta on huomattavan suuri, kehittämisohjelman rahoituksesta varataan osa erilliselle lastensuojelun monialaiselle kehittämistyölle. Samalla kehitetään tavoitteellista varhaista tukea myös esimerkiksi perhesosiaalityön muodossa, mikä vähentää lastensuojelun tarvetta. (erillisenä hankkeena)


Keski-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskusohjelman valmistelutyöstä vastaa Soiten osallisuuden ja kehittämisen tuen yksikkö.