Flytta dig till innehållet

Det ordnas sommarverksamhet den kommande sommaren på verksamhetscentret Kompassi i Karleby. Sommarverksamheten är i första hand avsedd för ungdomar som går ut grundskolan och för andra unga personer med intellektuell funktionsnedsättning för att göra det möjligt för föräldrarna att arbeta. Andra individuella och sociala orsaker beaktas dock också. Sommarverksamhet ordnas vardagar kl. 7.30-15.00 från 4 juli till 22 juli 2022. 
Du kan ansöka om plats i sommarverksamheten elektroniskt via applikationen Omapalvelu eller genom att skicka ansökningen om handikapptjänster på papper till handikapptjänstbyrån (Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Handikapptjänsterna, Mariegatan 16-20, 67200 Karleby). Nämn sommarverksamheten och tiden för vilken du ansöker om servicen i din ansökning. 
Ansökningarna ska lämnas in senast 22.4.2022. Ansökningen är villkorlig och det regionala coronavirusläget tas i beaktande. Om coronavirusläget kräver det, ställs sommarverksamheten in. 
Mer information från verksamhetscentret Kompassi: 

  • Serviceförman Heidi Eriksson, tfn 040 489 2327 
  • Ansvarig handledare Liisa Korpi, tfn 050 344 7287 
  • Ansvarig handledare Pirjo Saarikettu-Pellinen, tfn 040 804 2115