Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Sommarklubben är i huvudsak avsedd för elever i specialklasser. I sommarklubben ordnas trevliga aktiviteter, t.ex. utomhusvistelse, motion, musik, pyssel, ledd smågruppsverksamhet och avslappnad samvaro. I klubben beaktas individuella kommunikationsmetoder som stöder talet. Assistenterna i klubben handleder, stöder och hjälper deltagarna. I klubben serveras lunch och ett mellanmål. Klubben är avgiftsfri och vid behov erbjuds transport. Familjerna har också rätt att ansöka om kilometerersättning om de transporterar sitt barn själv.

Syftet med klubben är i första hand att göra det möjligt för föräldrarna att arbeta, men också individuella och sociala orsaker beaktas. Ansökningarna behandlas vid byrån för funktionshinderservice. Specialomsorgerna fattar ett beslut om servicen innan verksamheten inleds. Anmälan är bindande.

Elektronisk ansökan om plats i sommarklubb för barn med intellektuell funktionsnedsättning görs via den nedanstående länken. Du kan ansöka om plats till och med 22.3.2023: https://link.webropolsurveys.com/S/E88FED5D60EC1AF2

Mer information:

byrån för funktionshinderservice, tfn 040 804 2122 vardagar kl. 9-12

socialhandledare inom tidig rehabilitering Tiia Savela, tfn 040 804 3668