Flytta dig till innehållet

Via de nedanstående länkarna riktas responsen till rätt enhet för behandling.

Om ditt ärende gäller ditt hälsotillstånd eller din fortsatta vård, ring den enhet som vårdar dig.

Digital tjänstResponslänk
Egenvården – Soites hälso- och sjukvårdstjänsterRespons på att uträtta ärenden, tidsbokning och egna uppgifter i Egenvårdstjänsten: ge respons
Omapalvelu – Soites socialserviceRespons på att uträtta ärenden i Soites Omapalvelu: ge respons
Symtombedömning i Omaolo-tjänstenRespons på att utreda ett hälsoproblem eller bedömning av vårdbehov i Omaolo-tjänsten: ge respons
Servicebedömning i Omaolo-tjänstenRespons på Omaolos bedömning av rätt till socialservice: ge respons
Distansmottagning som ordnats av Soites yrkesutbildad person – LC VideoRespons om videomottagning som ordnats av vårdare/läkare eller annan yrkesutbildad person: ge respons
Distanstjänst inom Soites hemvård – VideoVisit HomeRespons på distansvård av en person som bor hemma: ge respons
Familjecenterarbete (på väg!)Respons på elektroniska familjecentertjänster: ge respons
De digitala vård- och servicevägarna i HälsobynRespons på handledning och uppföljning för patient/klient på Hälsobyns Min vårdväg: ge respons