Flytta dig till innehållet

Du kan få ditt testresultat från coronavirustestet via sms i din mobil, du kan kontrollera det på Mina Kanta-sidorna eller du kan kontakta din hälsostation för att fråga om resultatet.

  • Den som är i hemkarantän bör hålla sig hemma, men familjen kan i övrigt fortsätta leva som normalt.
  • Med att hålla sig hemma avses begränsning av sociala kontakter och resande. Man bör undvika kontakter på över 15 minuter med andra människor.
  • Det rekommenderas att den som är i hemkarantän inte uträttar ärenden utanför hemmet, t.ex. handlar mat. I stället rekommenderas att en familjemedlem/någon annan närstående sköter detta tills ett negativt svar av coronatestet kommit.
  • Det är tillåtet att vara ute om man undviker kontakt med andra människor. Familjemedlemmarna är inte i karantän.
  • Om du satts i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar, avslutas inte karantänen trots ett negativt testresultat, utan du bör följa de anvisningar du fått om karantän tills karantänen tar slut.

Om ditt testresultat är positivt

Om resultatet av ditt coronavirustest är positivt, får du ett sms med korta instruktioner som du bör följa. Bekanta dig noggrant med anvisningarna. Soite har som mål att kontakta alla över 60 år gamla personer per telefon om testresultatet är positivt.