Flytta dig till innehållet

Uträttande av ärenden per telefon

Coronatestning

Om du vill kan du kan göra ett hemtest. Vi rekommenderar hemtestning för alla med symtom på en luftvägsinfektion, t.ex. feber, snuva eller hosta. Antigen-hemtester för coronaviruset identifierar inte nödvändigtvis omikronvarianten lika lätt som tidigare varianter och vi rekommenderar därför att hemtestet upprepas efter några dagar om symtomen på luftvägsinfektion fortsätter.

Hemtester lämpar sig också för testning av barn. Hemtester är tillförlitligare om testet upprepas flera dagar efter varandra eller med 2–3 dagars mellanrum.

På Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats finns mer information om hemtester.

På THL:s webbplats finns dessutom hemtestningsanvisningar för skolelever, studerande och personal i skolor och läroinrättningar.

Ett negativt resultat av ett hemtest

Det är viktigt att du undviker kontakter tills dina symtom har lindrats. Om du har symtom bör du undvika kontakter även om du får ett negativt resultat av ett hemtest. Det är också andra luftvägsvirus i omlopp och de som har symtom bör stanna hemma för att dessa inte ska spridas. Om symtomen fortsätter längre än tre dygn rekommenderar vi att du undviker kontakter tills du varit symtomfri i minst två dygn.

Ett positivt testresultat av ett hemtest

Om ett hemtest visar positivt resultat behöver resultatet vanligtvis inte bekräftas med ett test som utförs inom hälso- och sjukvården.

Oavsett symtombilden måste man förhålla sig likadant till ett positivt hemtestresultat som till ett positivt resultat som fåtts med ett officiellt test.

Om du bor i samma hushåll med en person som har fått ett positivt resultat av ett coronavirustest (hemtest eller laboratorieverifierat):

  • sätts personer som bor i samma hushåll inte i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar
  • Stanna hemma tills dina symtom har lindrats tydligt och du inte längre har feber.
  • Hobbyverksamhet eller besök under fritiden rekommenderas inte.
  • Om det är nödvändigt för dig att röra dig på offentliga platser eller med offentliga färdmedel, kan du använda mask om du vill
  • Arbeta på distans om möjligt: diskutera vid behov med din chef.

Om du vill kan du berätta för personer du varit i nära kontakt med att du insjuknat. Man kan börja smitta så tidigt som två dagar innan symtomen börjar.

Vuxna

Ett positivt hemtestresultat kan bekräftas inom hälso- och sjukvården om:

  • symtomen är allvarliga
  • den som insjuknat tillhör en riskgrupp
  • den som insjuknat är gravid
  • den som insjuknat arbetar inom social- och hälsovården

Kontakta Soite om ditt tillstånd kräver det.

Under 12 år gamla barn

Om ett barn som är under 12 år gammalt har lindriga infektionssymtom kan man följa med dem hemma utan coronavirusprovtagning. Symtomen är lindriga om barnet är piggt och orkar leka och hålla på även om hen har snuva, hosta och feber.

Barnet bör undvika kontakter utanför familjen tills symtomen lindrats avsevärt. Om symtomen börjar klart gå över under det att man följer med dem, behöver man inte gå på coronaprovtagning.

Ett coronavirustest i Soite är motiverat i fråga om ett under 12 år gammalt barn om hen har symtom som passar in på coronaviruset och barnets symtom kräver läkarbedömning (och ett coronavirustest utifrån läkarbedömningen).

Över 12 år gamla barn och ungdomar

Ett coronavirustest i Soite är motiverat i fråga om ett över 12 år gammalt barn om hen har symtom som passar in på coronaviruset och hen hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom.

Tidsbokning för under 16 år gamla personer:

  • Barnakuten, tfn 06 826 4444. Öppen 24/7.

Barnet eller den unga kan återvända till småbarnspedagogiken eller skolan när hen är klart på bättringsvägen och symtomen håller på att lindras. Liksom vid andra virusinfektioner sjunker coronavirusets smittsamhet snabbt efter att symtomen börjat. Barnet kan ha s.k. eftersnuva eller efterhosta en lång tid efter en luftvägsinfektion.