Flytta dig till innehållet

Om du får ett positivt resultat av ett hemtest, förhåll dig till likadant till det som till ett positivt resultat av ett officiellt test. Om ditt hemtest är negativt och du har symtom, lönar det sig att upprepa testet flera dagar efter varandra eller med två dagars mellanrum. Även om ett hemtest ger ett negativt resultat kan inkubationstiden pågå och sjukdomen kan eventuellt konstateras senare.

Om du har fått ett positivt resultat av ett hemtest och inte har några underliggande sjukdomar, har lindriga symtom på luftvägsinfektion, ditt allmäntillstånd är gott och behöver inte ett sjukledighetsintyg för din arbetsgivare behöver du vanligtvis inte kontakta hälso- och sjukvården eller söka dig till coronavirusprovtagning inom hälso- och sjukvården.

Din företagshälsovård eller hälsocentral kan skriva ett sjukledighetsintyg utifrån ett hemtest.

Ett positivt hemtestresultat kan verifieras inom hälso- och sjukvården om den som insjuknat:

  • har allvarliga symtom
  • hör till en riskgrupp
  • är gravid
  • arbetar inom social- och hälsovården