Flytta dig till innehållet

Från 1.1.2023 tas coronavirustester endast på medicinska grunder vid Soites provtagningsställen. Man kommer för provtagning endast utifrån en bedömning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Klienten bör kontakta sin egen hälsostation. Du kan också göra en elektronisk symtombedömning i Omaolo-tjänsten.

Om du inte har någon underliggande sjukdom och har lindriga luftvägssymtom och ditt allmäntillstånd är gott behöver du vanligtvis inte kontakta hälso- och sjukvården eller uppsöka hälsovårdens coronavirustestning. Du kan göra ett hemtest om du har symtom på luftvägsinfektion, t.ex. feber, snuva eller hosta. Läs mera: Om du misstänker coronavirussmitta.

När ska man söka sig till coronaprovtagning i Soite?

En vuxen som insjuknat bör söka sig till Soite för coronavirusprovtagning om hen:

  • har allvarliga symtom
  • hör till en riskgrupp
  • är gravid
  • arbetar inom social- och hälsovården

Ett coronavirustest utfört av Soite är motiverat i fråga om ett över 12 år gammalt barn om hen har kraftiga symtom som passar in på coronaviruset eller om hen hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom.

Kontakta alltid Soite utan dröjsmål om tillståndet kräver det.

Ta kontakt

Per telefon:

En yrkesutbildad person i Soite bedömer ditt vårdbehov per telefon. Vid behov kallar vi dig till mottagningen och till coronavirusprovtagning.

Vuxna och andra över 15 år gamla personer som insjuknat:

Under 16 år gamla personer som insjuknat:

  • Barnakuten. Öppen 24/7.

Uträttande av ärenden per telefon

Elektroniskt:

Efter att du fyllt i en symtombedömning för coronavirusinfektion på omaolo.fi får du anvisningar om hur du bör handla utifrån dina svar.

Provtagning

Coronavirusprover tas vid behov på den egna vårdcentralen eller på jouren.

Resultatet från coronavirusprovtagning i Mina Kanta-tjänsten

Om du har varit på coronavirusprovtagning i Soite kan du få ett sms till din mobil när resultatet blivit klart. För detta krävs ett separat samtycke. Du kan aktivera samtycket för att få sms i DigiSoites Egenvårdstjänst. Samtycket till att få sms finns vid punkten ”Kontaktinformation”. För att sms ska kunna skickas krävs det samtycke till båda punkterna om sms.

Det lönar sig att samtidigt kontrollera att dina uppgifter är à jour också i övrigt i Egenvårdstjänsten.

Resultatet från en coronavirusprovtagning kan du läsa i Mina Kanta-tjänsten. Alternativt kan du kontakta din hälsocentral för att fråga om resultatet. Resultatet från en coronavirusprovtagning kommer i medeltal på 1-2 dygn

Om ditt tillstånd försämras, kontakta Soites samjour tfn 116 117 (personer som fyllt 16 år) eller barnakuten tfn 06 826 4444  (personer som ännu inte fyllt 16 år). Kom ihåg att berätta under telefonsamtalet att ett coronavirusprov tagits.