Flytta dig till innehållet

Jag har fått ett positivt resultat i ett coronavirustest – vad ska jag göra?

Det rekommenderas att du stannar hemma för att förebygga ytterligare smittor. Smittsamheten börjar typiskt ungefär två dygn innan de första symtomen börjar och varar i ungefär en vecka efter att symtomen börjat. Det rekommenderas att du berättar om din smitta på din arbetsplats eller där du studerar och informerar andra personer du eventuellt träffat under smittsamhetstiden och berättar att de måste stanna hemma om de eventuellt får symtom.

Du kan återvända till din normala vardag när du inte längre har symtom. Med symtomfrihet menas att du inte har feber och att andra symtom håller klart på att lindras. Ansök vid behov om sjukledighet hos din egen företagshälsovård eller hälsocentral.

Sjukdomsbilden för en covid-19-infektion kan variera från en nästan symtomfri sjukdom till en allvarlig form av sjukdomen. Symtomen kan också variera när sjukdomen framskrider. Största delen av dem som insjuknar i covid-19-infektion behöver ingen sjukhusvård, utan sjukdomen går över med egenvård. Det är då viktigaste att vila och stanna hemma.

Om ditt hälsotillstånd är dåligt, ring 116 117 eller i nödfall 112.

Mer information om coronavirusinfektion och behandlingen av den finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s sidor: Aktuellt om coronaviruset.

Anvisningar:

Blir alla som fått ett positivt testresultat uppringda?

De som har fått ett positivt resultat av ett coronatest kontaktas via sms, om klienten har gett sitt tillstånd i Mina Kanta-tjänsten till att man kan skicka textmeddelanden till dem. Läs anvisningarna noggrant via de länkar som finns i sms:et.

I nuläget görs smittspårning behovsprövat, dvs. man prioriterar smittor i social- och hälsovårdsenheter. Följ de anvisningar som finns i sms:et.

Jag fick ett positivt resultat av ett hemtest för coronaviruset. Vad ska jag göra?

Man ska förhålla sig till ett positivt testresultat av ett hemtest på samma sätt som till ett positivt resultat av ett officiellt test, oberoende av symtombilden.

Om ett hemtest är positivt behöver resultatet vanligtvis inte verifieras genom ett test inom hälso- och sjukvården.

Ett positivt resultat av ett hemtest kan verifieras inom hälso- och sjukvården om:

  • symtomen är allvarliga
  • den som insjuknat hör till en riskgrupp
  • den som insjuknat är gravid
  • den som insjuknat arbetar inom hälso- och sjukvården

En person som fått ett positivt testresultat bör undvika kontakter med människor utanför hemmet, dvs. bör stanna hemma i enlighet med de ovannämnda instruktionerna.

Jag har fått ett positivt resultat av ett coronavirustest. Ska jag isolera mig också från dem som bor i samma hushåll som jag?

En person som smittats är mest smittsam 1–2 dagar innan symtomen börjat och de första dagarna efter att symtom börjat. När ett positiv testresultat kommer har de som bor i samma hushåll alltså redan fått den största exponeringen.

Jag har underliggande sjukdomar. Behöver jag behandling med koagulationshämmande medicin?

En coronavirusinfektion som orsakar lindriga symtom eller som är symtomfri medför ingen avsevärd risk för blodpropp, och antikoagulansbehandling behövs inte även om det finns riskfaktorer. Om du behöver antikoagulansbehandling av andra orsaker, genomförs den behandlingen enligt anvisningar från din behandlande läkare. Se till att dricka tillräckligt med vätska och att röra på dig. 

Om du har riskfaktorer och inte mår bra, orkar inte eller kan inte röra på dig just alls, lönar det sig ändå att kontakta hälso- och sjukvården. Du kan kontakta företagshälsovården eller hälsocentralen i din hemkommun.

Jag har fått ett positivt resultat av ett coronavirustest och är gravid/har fött nyss. Vad ska jag göra?

Om du är gravid bör du kontakta Soites smittskyddsskötare som ansvarar för coronavirusärenden.

Får jag veta vilken coronavirusvariant som orsakat min sjukdom?

Informationen om variant har ingen inverkan på isoleringsåtgärderna i ett enskilt fall och det går inte heller att förutspå sjukdomsförloppet utifrån varianten. I Soites område sekvenseras inte alla positiva coronavirusprov. Ett litet antal slumpmässigt valda prov skickas till THL för sekvensering. Resultaten kommer med ett dröjsmål på flera veckor och det informeras inte separat om dem. På basis av incidenskurvor och information från huvudstadsregionen är största delen av de positiva testresultaten även hos oss orsakade av omikron.

Varifrån får jag dagpenning vid smittsam sjukdom?

Den tillfälliga lagändringen gällande dagpenning vid smittsam sjukdom gällde till slutet av år 2022. Från 1.1.2023 betalas dagpenning vid smittsam sjukdom inte längre utan ett officiellt beslut om isolering/karantän. Om du behöver ett sjukledighetsintyg för din arbetsgivare, kan du be om det från din företagshälsovård eller på läkarmottagning.

Jag har en läkarmottagningstid/operationstid/laboratorietid, men jag är sjuk. Vad ska jag göra?

Utgångspunkten är att det inte rekommenderas att du uträttar ärenden någonstans eller besöker laboratoriet under din sjukdom. Det finns dock undantag beroende på hur brådskande besöket eller ingreppet är. Vi rekommenderar att du kontaktar enheten där mottagningsbesöket, ingreppet eller motsvarande skulle ske för att få närmare anvisningar. 

Om ditt hälsotillstånd kräver ett besök inom hälso- och sjukvården, ska den vårdande enheten alltid informeras om smittan. Akut vård och akuta bedömningar av vårdbehovet genomförs alltid.

Jag har exponerats och min arbetsgivare kräver att jag ska gå på coronaprovtagning. Hur ska jag göra?

Detta hör inte till Soites testningskriterier. En arbetsgivare kan inte ordinera coronaprovtagning. Vi rekommenderar att du kontaktar företagshälsovården. Om du vill kan du också göra ett hemtest, men hemtester är inte fullständigt tillförlitliga om det är fråga om en symtomfri person.