Flytta dig till innehållet

Coronavaccinationerna är i gång för alla över 5 år gamla invånare i Soites område.

DosMålgruppVaccinationsintervallObservera
Första vaccindosen
Alla som fyllt 5 år.

Coronavaccination för 5-11-åriga barn endast med tidsbokning.
Andra vaccindosen
Alla som fyllt 5 år.
6 – 12 veckor efter den första dosen.
Coronavaccination för 5-11-åriga barn endast med tidsbokning.
Tredje vaccindosen• Alla som fyllt 18 år
• 12 – 17 år gamla personer som hör till riskgrupp 1-2Personer som fyllt 12 år och har kraftig immunbrist: två månader efter den andra dosen
personer som fyllt 18 år och som hör till en riskgrupp samt alla som fyllt 60 år: 3 – 4 månader efter den andra dosen
alla 18 – 59 år gamla personer: 4 – 6 månader efter den andra dosen
12 – 17 år gamla personer som hör till en riskgrupp: sex månader efter den andra dosen
alla 12 – 17 år gamla personer: sex månader efter den andra dosen om en tredje dos är nödvändig av andra än medicinska orsaker, till exempel på grund av en resa
Vaccinet Comirnaty Original/Omicron BA.1 som skräddarsytts för coronavirusets omikron-variant kan ges som tredje, fjärde och femte dos i en vaccinationsserie. Läs mera i meddelandet.

Klienten får själv välja om hen tar den nya typens eller den gamla typens vaccin.
Fjärde vaccindosen

• Personer som fyllt 12 år och har kraftig immunbrist
• alla som fyllt 60 år

personer som fyllt 18 år och hör till riskgrupp 1-2
tre månader efter den tredje dosen


Femte vaccindosen


• Personer som fyllt 12 år och har kraftig immunbrist 4-6 månader efter den fjärde dosen


Boosterdos senhösten 2022•  alla som fyllt 65 år
• personer som fyllt 18 år och hör till riskgrupp 1 eller 2
• Personer som fyllt 12 år och har en kraftig immunbrist
när det gått minst 3 månader sedan den föregående vaccinationen eller en coronavirusinfektionSenhöstens boosterdos ges i regel i samband med influensavaccination

Obs!

Du kan ta ett influensavaccin samtidigt med ett coronavaccin. Närmare information om influensavacciner finns i Soites meddelande.

Tid för vaccination ska bokas på förhand.

Vacciner

Soite ger vaccindoserna 1-5. Du kan söka dig för coronavirusvaccination till vilket av Soites vaccinationsställen som helst.

Vid Soites vaccinationsställen används Pfizers coronavaccin. När det gäller andra coronavacciner (Moderna, Spikevax, Nuvaxovid, Jansen) ska du komma överens om användningen av dem på förhand genom att ringa 06 828 7488.

I enlighet med Institutet för hälsa och välfärd THL:s riktlinje rekommenderas det att en mRNA-vaccinationsserie (Pfizer och Moderna) i första hand genomförs med samma vaccinprodukt, men mRNA-vacciner kan också användas i kombination med varandra.

Tid för vaccination ska bokas på förhand antingen elektroniskt eller per telefon. Också tid för vaccination av ett 5-11 år gammalt barn ska bokas på förhand. Walk-in-vaccinationsverksamheten har upphört, och vaccinationer ordnas endast enligt tidsbokning.

Tidsbokning för coronavirusvaccinationer

Du kan boka tid för vaccination per telefon eller elektroniskt på webben.

 • Den elektroniska tidsbokningen i Egenvårdstjänsten är öppen 24/7.
 • Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv.
  • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.
  • Man kan boka tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar.
 • Tidsbokning per telefon 06 828 7488. Tid för vaccination kan också bokas via den egna hälsocentralen.

Vaccinationsdagar

Vecka 3:

mån 16.1 kl. 12.00–15.00 Perho hälsostation (Vanhainkodintie 20, Perho)

tis 17.1 kl. 8.30–15.30 Mariegatans vaccinationsställe, Karleby (Karleby huvudhälsostation, Mariegatan 28, ingång A)

ons 18.1 kl. 8.30–15.30 Mariegatans vaccinationsställe, Karleby (Karleby huvudhälsostation, Mariegatan 28, ingång A)

tors 19.1 kl. 9.30–15.00 Kannus hälsocentral (Lopotinkatu 2, Kannus)

fre 20.1 kl. 9.30–15.00 Dunkars vaccinationsställe (Dunkars hälsostation, Mäntöläntie 2, Vetil)

Vecka 4:

mån-ons 23-25.1 kl. 8.30–15.30 Mariegatans vaccinationsställe, Karleby (Karleby huvudhälsostation, Mariegatan 28, ingång A)

OBS: vaccinationsdag för 5–11-åringar tis 24.1 kl. 15-16, Mariegatans vaccinationsställe, Karleby (Karleby huvudhälsostation, Mariegatan 28, ingång A)

tors 26.1 kl. 9.30-14.30 Toholampi hälsocentral (Sairaalantie 2)

fre 27.1 kl. 9.30-14.30 Dunkars vaccinationsställe (Dunkars hälsostation, Mäntöläntie 2, Vetil)

Vecka 5:

mån-ons 31.1-1.2 kl. 8.30–15.30 Mariegatans vaccinationsställe, Karleby (Karleby huvudhälsostation, Mariegatan 28, ingång A)

tors 2.2 kl. 9.30-14.30 Kannus hälsocentral (Lopotinkatu 2, Kannus)

fre 3.2 kl. 9.30-14.30 Dunkars vaccinationsställe (Dunkars hälsostation, Mäntöläntie 2, Vetil)

Vecka 6:

mån-ons 6-8.2 kl. 8.30–15.30 Mariegatans vaccinationsställe, Karleby (Karleby huvudhälsostation, Mariegatan 28, ingång A)

tors 9.2 kl. 9.30-14.30 Toholampi hälsocentral (Sairaalantie 2)

fre 10.2 kl. 9.30-14.30 Dunkars vaccinationsställe (Dunkars hälsostation, Mäntöläntie 2, Vetil)

Uträttande av ärenden per telefon

Den elektroniska tidsbokningen sker smidigare och vi rekommenderar att tid bokas elektroniskt om möjligt.

Annan information om tidsbokning

Du kan boka en vaccination elektroniskt i Egenvårdstjänsten om du har de koder som krävs för elektronisk identifiering (nätbankskoder eller ett mobilcertifikat). Om elektronisk identifiering inte är möjlig, ska tid bokas per telefon.

Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen göras per telefon för båda personerna.

Vi ber närstående se till att äldre släktingar får en vaccinationstid och kan komma till vaccinationsstället.

I det elektroniska tidsbokningssystemet ser du vid vilka verksamhetsställen vaccinationstider finns tillgängliga. Vaccinationstider öppnas alltid för flera veckor framöver.

Obs!

Om du fått en anafylaktisk chock tidigare, boka tid för vaccination till din egen hälsocentral eller via sekreteraren vid Soites vaccinationscentral tfn 040 804 2821, mån-fre kl. 9–14.

Följande vaccindos kan ges när det gått så länge från den föregående dosen som det krävs av ålders- eller riskgruppen i fråga. Informationen om vaccinationsintervallet kontrolleras vid vaccinationsstället. Om det inte gått tillräckligt lång tid sedan den föregående coronavirusvaccinationen kan nästa vaccindos inte ännu ges.

Vid övermäktiga hinder kan en vaccinationstid avbokas via Egenvårdstjänsten eller genom att ringa sekreteraren vid Soites vaccinationscentral, tfn 040 804 2821 mån-fre kl. 9–14.

Föräldrarnas samtycke till vaccination av ett barn

En minderårig kan själv besluta om sin vaccination mot covid-19, om den hälso- och sjukvårdspersonal som vaccinerar anser att barnet på basis av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om vaccinationen. Det har inte fastställts någon exakt åldersgräns för barns självständiga beslut i lag, och därför görs bedömningen från fall till fall. När det gäller 5–11-åringar krävs det i flesta fall vårdnadshavarnas samtycke till vaccinationen.

Om barnet inte själv kan eller vill fatta ett beslut om vaccinering behövs samtliga vårdnadshavarnas samtycke till att ett coronavaccin ges. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria. Samtycke ges med denna blankett.

Om barnet kommer till vaccinationsstället endast med den ena vårdnadshavaren ska den frånvarande vårdnadshavaren ha undertecknat blanketten om samtycke. Blanketten om samtycke kan skrivas ut från THL:s webbplats.

Vaccinationsställena

Du kan själv välja till vilket vaccinationsställe du bokar vaccinationen:

 • Mariegatans vaccinationsställe (Karleby huvudhälsostation, Mariegatan 28, ingång A)
 • Kannus hälsocentral (Lopotinkatu 2)
 • Toholampi hälsocentral (Sairaalantie 2)
 • Dunkars vaccinationsställe (Dunkars hälsostation, Mäntöläntie 2, Vetil)
 • Perho (hälsostationen, Vanhainkodintie 20, 69950 Perho)

I det här skedet är det endast möjligt att boka tid till dessa vaccinationsställen. 

Observera när du kommer för vaccination:

 • Kom för vaccination bara om du är frisk.
 • Ta med ditt FPA-kort och ta fram det medan du väntar.
 • Klä dig så att din överarm går lätt att blotta.
 • Använd ansiktsmask och desinficera händerna när du kommer och när du går.
 • Håll ett säkerhetsavstånd (2 meter) till andra medan du väntar.
 • Bered dig på att stanna vid vaccinationsstället i 15 minuter efter vaccinationen.

Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri för alla. Coronavirusvaccinet ger ett effektivt skydd mot coronavirussjukdom och särskilt mot allvarliga former av sjukdomen. Utifrån det man känner till för närvarande skyddar coronavirusvaccinet även mot varianter av coronaviruset (källa: THL).

Mer information om vacciner

Mer information om coronavirusvaccinet och svar på ofta förekommande frågor finns på THL:s webbplats:

Uträttande av ärenden elektroniskt

Länkar