Flytta dig till innehållet

Om en person som fått en vaccindos får coronavirussjukdomen, förstärker sjukdomen skyddet som den första dosen gett på samma sätt som den andra dosen gör hos andra personer.

Man bör dock observera att intervallet mellan vaccindosen och coronavirussmittan bör vara tillräckligt lång, minst 6 veckor, för att smittan ska kunna anses motsvara en vaccindos. Med ett längre tidsintervall uppnås ett bättre immunsvar.

Första dosen efter sjukdom

När det gäller första coronavaccindosen för en person som haft coronavirussjukdomen rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd THL

  • den första dosen tidigast två månader efter sjukdomen om personen har fyllt 18 år
  • den första dosen tidigast 4-6 månader efter sjukdomen om personen ännu inte fyllt 18 år

Den andra dosen efter sjukdom

THL rekommenderar att personer som haft coronavirussjukdomen och därtill fått en vaccindos erbjuds en andra vaccindos som boosterdos. Den andra dosen:

  • rekommenderas till personer som fyllt 60 år och som hör till en riskgrupp, efter att det gått 3–4 månader från den första vaccindosen eller genomgången coronavirussjukdom, beroende på vilken som kommit sist.
  • kan erbjudas alla som fyllt 18 år efter att det gått 4–6 månader från den första vaccindosen eller genomgången coronavirussjukdom, beroende på vilken som har kommit sist. 

Hos personer som haft sjukdomen motsvarar den andra dosen en tredje vaccindos.

Den andra dosen kan ändå ges redan tidigare om det är nödvändigt till exempel på grund av resa eller av andra tungt vägande skäl. Den andra vaccindosen kan då ges med ett vanligt 6–12 veckors dosintervall. Man bör ändå minnas att en längre tidsintervall mellan vaccindoserna garanterar ett bättre skydd kvalitativt och kvantitativt.

En tredje dos efter sjukdom

THL rekommenderar en tredje vaccindos till personer som fyllt 12 och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar också om de haft coronavirussjukdomen. En tredje dos rekommenderas 3-4 månader efter den föregående vaccindosen eller 3-4 månader efter coronavirussjukdom, beroende på vilken som kommit sist.

Med tanke på skydd behöver andra personer tills vidare inte en tredje dos om de haft coronavirussjukdomen och har fått två vaccindoser.

En tredje dos kan dock också ges andra personer än de som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det är nödvändigt till exempel inför en resa eller av ett annat tungt vägande skäl. En tredje dos kan då ges i enlighet med tidtabellen för övriga tredje doser.

Mer information på THL:s webbplats.

En fjärde dos efter sjukdom

En person som genomgått coronavirussjukdomen och fått tre vaccindoser behöver inte en fjärde vaccindos, för sjukdomen motsvarar en vaccindos. Mer information på THL:s webbplats.

Vaccinationer för 5-11-åriga barn efter sjukdom

Om det gått över sex veckor mellan ett 5-11 år gammalt barns första vaccindos och sjukdom, är det inte nödvändigt att ge hen en andra vaccindos med tanke på skydd. Efter lokalt övervägande kan 5-11 år gamla barn som haft sjukdomen ändå ges en andra vaccindos om det är nödvändigt inför en resa eller för att hen ska få ett vaccinationsintyg.

Om vaccinering är aktuellt inför en resa, är det alltid bra att kontrollera de aktuella resekraven i resmålet. Många länder har helt slopat resebegränsningarna eller så gäller de inte under 12 år gamla barn. I sådana situationer finns det skäl att också diskutera med barnets vårdnadshavare om det är nödvändigt att vaccinera barnet.

Vid resor är ett negativt coronatestresultat i allmänhet ett alternativ till ett vaccinationsintyg. I stället för vaccinering är det också bra att överväga möjligheten att gå på ett avgiftsbelagt coronatest.

På Europeiska unionens webbplats Re-open EU kan man kontrollera resebegränsningarna i EU-länder och i Schengen-området.

Om det beslutas att barnet vaccineras, rekommenderas det att mellanrummet mellan sjukdom/första vaccindos och andra vaccindosen är så långt som möjligt, minst fyra månader från sjukdom eller vaccination, beroende på vilken som kommit sist.

Mer information om vaccinationer för personer som haft sjukdomen: