Flytta dig till innehållet

EU:s coronavaccinationsintyg innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som en person har fått t.ex. vilket vaccin som getts, datum för när det senaste vaccinet getts och antalet vaccindoser som getts. Intyget fås redan för den första vaccinationen.

EU:s coronavaccinationsintyg kan visas upp från en mobil apparat eller skrivas ut på papper. I EU:s coronavaccinationsintyg finns uppgifterna på finska, svenska och engelska. Intyget är gratis.

Vaccinationsintyg fås vid behov också på papper från den egna hälsostationen.

Mer information på Kanta-tjänstens webbplats: