Flytta dig till innehållet

Förebygg spridningen av coronaviruset

  • Ta coronavirusvaccinerna. De skyddar mot allvarlig sjukdom. 
  • Om du blir sjuk, stanna hemma tills du är frisk. Mer information på Soites coronaviruswebbplats: Om du misstänker smitta
  • Kom ihåg hygienen: händer, mask, säkerhetsavstånd och ventilation. 

Rekommendation om att använda ansiktsmask

I Soites område följer man THL:s rekommendation om ansiktsmask.

Det rekommenderas att ansiktsmask används fortfarande i offentliga inomhusutrymmen och i trafikmedel om:

  • du söker dig till vård eller ett coronavirustest på grund av misstanke om coronavirussmitta
  • du har symtom på luftvägsinfektion, men är tvungen att röra dig utanför hemmet
  • du vet att du har blivit exponerad för coronaviruset t.ex. genom en smitta som konstaterats i din familj, men kan inte undvika nära kontakter utanför hemmet
  • du uträttar ärenden inom social- och hälsovården eller besöker en avdelning
  • du hör till en riskgrupp och är i en lokal där nära kontakter inte kan undvikas

Obs!

Rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande i Soites enheter. Ett kirurgiskt mun-nässkydd används också i alla lokaler där patienter eller deras närstående vistas, också i vestibuler och i korridorer samt avdelningar.