Flytta dig till innehållet

Förebygg spridningen av coronaviruset

 • Ta coronavirusvaccinerna. De skyddar mot allvarlig sjukdom. 
 • Om du blir sjuk, stanna hemma tills du är frisk. Gör vid behov ett hemtest. Mer information på Soites coronaviruswebbplats: Om du misstänker smitta
 • Kom ihåg hygienen: händer, mask, säkerhetsavstånd och ventilation. 

Rekommendation om att använda ansiktsmask

I Soites område följer man THL:s rekommendation om ansiktsmask.

Det rekommenderas att ansiktsmask används fortfarande i offentliga inomhusutrymmen och i trafikmedel om:

 • du söker dig till vård eller ett coronavirustest på grund av misstanke om coronavirussmitta
 • du har symtom på luftvägsinfektion, men är tvungen att röra dig utanför hemmet
 • du vet att du har blivit exponerad för coronaviruset t.ex. genom en smitta som konstaterats i din familj, men kan inte undvika nära kontakter utanför hemmet
 • du uträttar ärenden inom social- och hälsovården eller besöker en avdelning
 • du hör till en riskgrupp och är i en lokal där nära kontakter inte kan undvikas

Obs!

Rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande i Soites enheter. Ett kirurgiskt mun-nässkydd används också i alla lokaler där patienter eller deras närstående vistas, också i vestibuler och i korridorer samt avdelningar.

Coronasäkerhet på arbetsplatser

 • Det rekommenderas för arbetsgivare att en s.k. hybridmodell utnyttjas på arbetsplatser, dvs. att en del av arbetet görs turvis på distans om möjligt, så att bara en del av personalen är samtidigt närvarande på arbetsplatsen.
 • Det rekommenderas att också möten hålls enligt hybridmodell, dvs. delvis på distans.
 • Arbetsgivaren ansvarar för coronasäkerheten på arbetsplatsen.
 • I arbetsuppgifter inom social- och hälsovården krävs användning av mask.
 • För arbetsplatser rekommenderas att pauser hålls i mindre grupper och att säkerhetsavstånd hålls.

Skydd för äldre och riskgrupper, rekommendation om effektivering

Rekommendation i fråga om resor

Instruktion för personer som kommer från utlandet