Flytta dig till innehållet

Hemisolering

En person som är sjuk hemma ska vara isolerad i 5 dygn från och med provtagningsdagen eller den dagen symtomen börjat oberoende av vaccinationsskyddet. Den dagen symtomen börjat eller provtagningsdagen är dag 0. Kontrollprov behöver inte tas.

Man måste förhålla sig likadant till ett positivt hemtestresultat som till ett positivt resultat som fåtts med ett officiellt test, dvs. också en person som fått ett positivt resultat av ett hemtest ska vara isolerad i minst 5 dygn från och med provtagningsdagen eller den dagen symtomen börjat.

Obs!

Under hemisoleringen ska alla kontakter utanför hemmet undvikas.

Isoleringen kan avslutas självmant när det gått minst fem dygn sedan symtomen började och man inte har feber och andra eventuella symtom håller klart på att lindras. Om symtomen fortsätter att vara kraftiga, ska den som insjuknat kontakta sin egen hälsocentral eller företagshälsovård för att få sjukledigt. Torr hosta och förändringar i lukt-/smaksinnet är inte skäl för att fortsätta isoleringen.

När du insjuknar:

 • Undvik nära kontakt med andra.
 • Stanna hemma i minst 5 dygn från och med provtagningsdagen eller den dagen symtomen börjar.
 • Om du fortfarande har symtom den 5:e dagen ring din företagshälsovård eller hälsocentral för att få sjukledigt.
 • Om du arbetar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen ska du följa de anvisningar som din arbetsgivare gett.
 • Använd inte bostadsaktiebolagets gemensamma lokaler när du är sjuk.
 • Under sjukdomstiden är det viktigt att vila och att dricka tillräckligt med vätska (2,5 l/dag), alkohol bör undvikas. Feber och värk kan lindras med mediciner som kan köpas från apotek utan recept.
 • Iaktta god hand- och hostningshygien.
 • Följ med ditt hälsotillstånd. Om ditt hälsotillstånd försämras ring vid behov:
  • Coronarådgivningsnumret: tfn 06 828 7499, öppen mån-fre kl. 8-16
  • Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt:
   • Vuxna, över 16 år gamla som insjuknat: Ring Soites samjour, tfn 116 117.
   • Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444. Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7.
  • Under telefonsamtalet bör du berätta att du har coronavirussjukdomen och att du är därför isolerad
  • Om du hänvisas till vård till Soites enhet, ska du undvika att använda taxi för att undvika spridning av smitta (använd egen bil eller ambulans).

Personer som exponerats för coronaviruset och personer som bor i samma hushåll

Personer som exponerats för coronaviruset sätts inte längre i en karantän som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. Om du har exponerats för coronaviruset och är symtomfri, följ med ditt hälsotillstånd och undvik kontakter i fem dygn från den dagen du exponerats för viruset.

Om du bor i samma hushåll med en coronapositiv person (hemtest/verifierad i laboratorium) observera det följande:

 • Personer som bor i samma hushåll sätts inte längre i en karantän som avses i lagen om smittsamma sjukdomar.
 • Friska och ovaccinerade familjemedlemmar bör så långt det går undvika kontakter utanför hemmet tills det gått fem dygn sedan den insjuknade personens provtagning. Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas de fem dygnen från den dagen den som insjuknat senast har fått symtom.
 • Man kan röra sig fritt när isoleringstiden är över och symtomen har varit borta i två dygn.
 • Hobbyer och besök under fritiden rekommenderas inte.
 • Använd ett FFP-andningsskydd eller ett kirurgiskt mun-nässkydd utanför hemmet.
 • Arbeta på distans om möjligt. Diskutera vid behov med din chef.

Informering av närkontakter som exponerats för coronaviruset

Berätta för personer som du varit i nära kontakt med att du insjuknat (nära kontakt är en kontakt på över 30 minuter inomhus). Be dem som exponerats för smitta att undvika kontakter i fem dagar från den dagen ni träffats senast, att använda en FFP-ansiktsmask eller ett kirurgiskt mun-nässkydd och att iaktta god handhygien när de träffar andra människor. Smittsamheten kan börja 48 h innan symtomen börjar.

Symtomfria personer behöver inte söka sig till coronavirusprovtagning eller kontakta hälso- och sjukvården.

Exponeringssituationer på vårdanstalter och vårdhem

Vid exponering för coronaviruset ska enhetens chef på vardagarna kontakta en coronasmittskyddsskötare för att förebygga en epidemi på vårdanstalt, tfn 040 804 2781

När du vårdar någon som insjuknat:

 • De som bor i samma hushåll med en person som insjuknat in en luftvägsinfektion kan minska smittorisken genom att undvika närkontakt med den sjuke samt genom att iaktta god handhygien.
 • Handtvättning är särskilt viktig när du rört vid den som är sjuk, varit i samma utrymme med hen eller hanterat näsdukar eller tvätt.
 • Följ med hur den sjuke mår och kontakta sjukvården vid behov per telefon.
 • Om möjligt vårdar bara en vuxen den som insjuknat. En person som hör till en riskgrupp ska inte gärna vara den som i första hand vårdar den sjuka.
 • Om möjligt, ska de andra som bor i samma hushåll vara i ett annat rum. Om detta inte är möjligt, bör avståndet till den sjuka vara över 2 meter. Den sjuke kan t.ex. sova i en annan säng.
 • Om du hör till en riskgrupp, men inte kan undvika närkontakt med den sjuke, överväg att använda ett mun-nässkydd.

När du vårdar ett barn:

 • Om möjligt, vårdar bara en vuxen det sjuka barnet. En person som hör till en riskgrupp ska inte gärna vara den som i första hand vårdar den sjuka.
 • Se till att barnet dricker tillräckligt med vätska. Om den sjuke inte har någon aptit till exempel p.g.a. att hen har ont i halsen, kan hen få energi från sockerhaltiga drycker. Barnet har fått tillräckligt med vätska om det utsöndras urin och barnet kissar några gånger per dag.
 • När du håller ett sjukt barn i din famn, försök se till att barnet inte hostar direkt i ditt ansikte.
 • Barnet ska stanna hemma i minst 5 dygn. Om barnet fortfarande har symptom den 5:e dagen eller senare ska hen stanna hemma tills hen har varit symtomfri i minst 2 dygn
 • Håll ett öga på barnets symtom och ring vid behov hälsocentralen.

Sådana symtom hos barn som kräver omedelbar behandling

De nedanstående anvisningarna gäller alltid oberoende av sjukdomsalstrare och underliggande sjukdom.

Om ett barn insjuknar och hen får något av de följande symtomen, sök er till läkarvård så snart som möjligt: 

 • andningssvårigheter
 • huden är blåaktig eller grå
 • barnet dricker inte tillräckligt
 • barnet spyr kraftigt eller kontinuerligt
 • barnet vaknar inte eller reagerar inte på något
 • barnet är så irriterat att hen inte vill vara i famnen
 • symtomen försvinner men kommer sedan tillbaka jämte feber och en svårare hosta

Städning, tvättning och renhållning:

 • Släng använda näsdukar och andra produkter som är avsedda för engångsbruk i ett kärl för blandavfall. Kom ihåg att tvätta dina händer om du rört i använda näsdukar osv.
 • Torka av ytor som man rör vid, t.ex. dörrhandtag, fjärrkontroller och bordytor, dagligen med vanligt rengöringsmedel.
 • Städa toaletterna dagligen och försök undvika stänk. Städningen kan effektiveras med ett desinfektionsmedel avsett för hushållsbruk.
 • Tvätta de kärl och bestick den sjuke använt.
 • Tvätta sängkläder som vanligt i 60–90 grader. Använd tvättmedel. Undvik onödig hantering och onödigt dammande av tvätt. När du har hanterat smutstvätt ska du tvätta händerna omsorgsfullt med vatten och tvål eller använd alkoholhaltig handsprit.

När kan man återgå till arbetet efter att ha varit sjuk?

Du kan återvända till arbetet efter att isoleringen har tagit slut, dvs. när det har gått 5 dygn sedan provtagningen och du inte har feber och dina andra symtom har lindrats avsevärt.

Förändringar i lukt- eller smaksinnet eller lindrig rethosta är inte skäl för att fortsätta isoleringen.