Flytta dig till innehållet

Paxlovid-läkemedelsbehandling kräver noggrant övervägande, och en läkare ska alltid besluta om att inleda den. Behandlingen påbörjas så snart som möjligt efter att coronasymtomen börjat.

Innan behandlingen påbörjas ska coronavirusinfektionen säkerställas med ett officiellt PCR-testresultat. Målgrupperna för läkemedelsbehandlingen avviker från de allmänna riskgrupperna för coronavirusinfektion.

Endast personer som hör till vissa målgrupper kan få läkemedelsbehandlingen

Endast coronapatienter, vars coronainfektion säkerställts med ett officiellt PCR-test och som hör till följande målgrupper kan få Paxlovid-läkemedelsbehandling:

 1. Patienter med mycket exponerande riskfaktor oberoende av erhållna vaccindoser
  • organ- eller stamcellstransplantation inom 6 månader eller fortgående immunsuppressiv medicinering mot avstötning
  • pågående behandling av cancersjukdom 
  • svåra störningar i immunförsvarssystemet
 2. Patienter med mycket exponerande riskfaktor om patienten är ovaccinerad
  • svår kronisk njursjukdom
  • svår kronisk lungsjukdom
  • diabetes typ 2 som behandlas med mediciner
  • Downs syndrom
 3. Patienter med exponerande riskfaktor om patienten är över 40 år och ovaccinerad
  • astma som kräver kontinuerlig medicinering
  • svår hjärtsjukdom
  • neurologisk sjukdom eller neurologiskt tillstånd som försvårar andningen
  • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
  • svår kronisk leversjukdom
  • diabetes typ 1 eller nedsatt binjurefunktion
  • svår eller medelsvår sömnapné
  • sjuklig övervikt BMI>40 (kan också övervägas för patienter under 40 år som är ovaccinerade)
 4. Paxlovid-behandling kan också påbörjas för en patient som är över 80 år gammal och som bor självständigt hemma, om personen har fått färre än 4 vaccindoser. 
  Särskilt hos äldre personer bör den eventuella förlusten av läkemedlets nytta på grund av läkemedlets biverkningar och interaktioner tas i beaktande.

Obs!

En tidigare coronavirusinfektion anses motsvara en vaccindos.

En person som endast fått en vaccindos likställs med en ovaccinerad person.

Ta kontakt

Om du hör till målgruppen för läkemedlet och har ett positivt resultat från ett coronavirustest, kontakta den egna vårdcentralen eller Jourhjälpen.

Uträttande av ärenden elektroniskt