Flytta dig till innehållet

Psykiatriska avdelningen 15

På avdelning 15 vårdas vuxna som genomgår en livskris, har problem med sin psykiska hälsa och/eller en psykisk sjukdom. Vård på avdelning behövs när öppenvården inte hjälper tillräckligt. Vården utgår från patientens behov, är öppenvårdsinriktad, individuell och av hög kvalitet. Avdelningen hjälper och stöder både patienter och närstående.

Avdelningen består av enheterna 15/A och 15/B samt öppna enheten 15C. 15/A och 15/B har 17 patientplatser och öppna enheten 15C har 14 patientplatser.

Verksamheten består av bedömning av vårdbehovet, undersökning och vård i den akuta sjukdomsfasen samt av kartläggning av rehabiliteringsbehovet. Målet är att alltid komma överens om vården med patienten och patientens anhöriga. Detta görs med stöd och respekt för självbestämmanderätten och möjligheterna att klara sig själv. En del patienter behöver dock vård som är oberoende av deras vilja. Vården planeras alltid individuellt.

Vårdperioderna är korta kris-, övervaknings- och undersökningsperioder. Efter avdelningsvård fortsätter vården i den individuellt överenskomna enheten inom öppenvården i patientens hemkommun.

Psykiatriska avdelningen 15 producerar akuta och rehabiliteringspsykiatriska tjänster för Soites verksamhetsområde, för de södra delarna av Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt samt Jakobstadsregionen. På avdelningen arbetar en jourhavande psykiater och en jourhavande psykiatrisk sjukskötare.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Markus Heikell

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2174

Sakari Ruisaho

Ansvarsområdeschef/avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4066