Flytta dig till innehållet

Målet med mentalvårdsarbete är att stärka den mentala hälsan. Våra tjänster är konfidentiella, avgiftsfria och baserar sig på frivillighet. Det krävs ingen remiss för att få tillgång till tjänsterna.

I akuta situationer kontakta hälsovårdscentralen, det psykiatriska journumret eller samjouren.

Den psykiatriska öppenvården erbjuder:

  • vård, rådgivning och stöd i frågor som gäller ditt eller din närståendes mentala välbefinnande
  • samtalshjälp och stöd vid kris- och problemsituationer i livet
  • terapeutisk vård och bedömning av behov av läkemedelsbehandling
  • kurs- och gruppverksamhet

Principen inom terapitjänsterna är att ordna högklassiga, jämlika och lätt tillgängliga tjänster som främjar det psykosociala välbefinnandet.

Klienter har vid behov också möjlighet att söka sig till mentalvårdstjänster utanför sin egen kommun.

Det är yrkesövergripande arbetsgrupper som ansvarar för psykiatriska bedömningar, vård, bedömningar av arbets- och funktionsförmågan och för rehabilitering.

Uträttande av ärenden per telefon

FPA:s rehabiliterande psykoterapi hjälper i situationer där en psykisk störning försämrar arbets- eller studieförmågan.

Vid FPA:s rehabilitering som genomförs i grupp får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom eller ditt syndrom medför och för att kunna lösa praktiska problem.

För verksamheten ansvarar

Aleksi Salminen

Tf avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 2174

Milla Sykkö

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 3693