Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med vuxenpsykiatriska öppenvården är att stärka den mentala hälsan. Yrkesövergripande arbetsgrupper ansvarar för psykiatrisk bedömning, vård och rehabilitering. Arbetsgrupperna har sina serviceställen i Karleby, Kaustby, Perho, Kannus, Toholampi, Kelviå, Lochteå och Ullava.

Du kan söka dig till primärvårdens mentalvårdstjänster genom att ringa vuxenpsykiatriska öppenvårdens rådgivnings- och bedömningstelefon. Man söker sig till psykiatrisk specialsjukvård med remiss från en läkare.

I akuta situationer kontakta din egen välsovårdscentral, psykiatriska sjukskötarens jourtelefon eller samjouren.

Terapinavigatorn

Om du vill kan du fylla i terapinavigatorn innan du kontaktar mentalvårdstjänsterna. Frågorna i terapinavigatorn kartlägger karaktären hos mentala problem och behoven gällande vård.

Det är inte möjligt att boka tid till mentalvårdstjänster via terapinavigatorn. Efter att du fyllt i frågeformuläret kan du via navigatorn bekanta dig med egenvårdsprogrammen på Psykporten i Hälsobyn eller kontakta vuxenpsykiatriska öppenvårdens rådgivnings- och bedömningstelefon och berätta att du har fyllt i terapinavigatorn.

Uträttande av ärenden per telefon

FPA:s rehabiliterande psykoterapi hjälper i situationer där en psykisk störning försämrar arbets- eller studieförmågan.

Vid FPA:s rehabilitering som genomförs i grupp får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom eller ditt syndrom medför och för att kunna lösa praktiska problem.

För verksamheten ansvarar

Milla Sykkö

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 3693