Flytta dig till innehållet

Familjevård för äldre och personer med funktionsnedsättning är en vårdform som möjliggör en hemlik och trygg vardag. Den möjliggör vård och omvårdnad som bygger på gemenskap och att man gör och upplever tillsammans.

Familjevård kan vara kontinuerlig, ske en del av dygnet eller tillfälligt. Vid kontinuerlig familjevård får en äldre person eller en person med funktionsnedsättning den vård och omvårdnad hen behöver eventuellt i flera år. Kortvarig familjevård kan användas för att möjliggöra ledighet för en närståendevårdare eller som intervallvård för att stödja boendet hemma.

Skulle jag kunna bli familjevårdare?

Av en familjevårdare krävs att hen lämpar sig för uppgiften. En familjevårdare kan bo ensam eller leva i ett parförhållande. Familjevård är hela familjens sak och det krävs att hela familjen godkänner den.

Som uppdragsgivare ansvarar Soite för familjevården och ordnandet av den. Soite gör mycket nära och mångsidigt samarbete med familjevårdaren. I uppdragsavtalet kommer man överens om de arvoden familjevårdaren betalas, om ersättning för kostnader, om familjevårdarens rättigheter och skyldigheter och om annat som gäller familjehemmet och familjevård.

Familjevårdens servicehandledare svarar gärna på frågor kring ärendet.

Anmäl dig till höstens utbildning

En gemensam utbildning för personer som vill bli familjevårdare för äldre, funktionshindrade eller personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering kommer att anordnas i Soite hösten 2023. Anmäl dig till utbildningen genom att kontakta Anne Wennman och Heidi Lindqvist som ansvarar för verksamheten, kontaktuppgifter nedan.

Bilagor

Kriterierna och instruktionen finns på den finska sidan på finska. Svensk översättning är på väg.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Familjevård är avsedd för barn eller ungdomar som är klienter inom barnskyddet och som inte kan bo hos föräldrarna eller vårdnadshavaren, eller för vuxna som inte kan bo på egen hand även om de erhåller stöd. Även personer med utvecklingsstörning och rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan bo i familjevård. Familjevården sker hemma hos vårdaren eller den som behöver vården eller i ett professionellt familjehem. Familjevård kan ordnas på kort- eller långsikt, på deltid eller dygnet runt. Målet med familjevård är att ge möjlighet till vård under familjeliknande förhållanden och till nära, permanenta människorelationer. Familjevårdaren har rätt till ledighet. Barn eller ungdomar som är i familjevård går normalt i skola. En utvecklingsstörd person i familjevård eller en rehabiliteringsklient inom mentalvården kan delta i arbets- eller dagverksamhet och till exempel få färdtjänster. Även äldre personer har rätt till färdtjänst. I ett hem för en vårdare kan det finnas högst fyra personer som vårdas och i ett hem för två vårdare högst sex personer, familjens egna barn under skolåldern medräknade. Som vårdare godkänns personer som på grundval av sin utbildning, erfarenhet eller egenskaper lämpar sig för uppgiften.

För verksamheten ansvarar

Anne Wennman

Servicehandledare

Telefon: +358 44 730 7927

Heidi Lindqvist

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5958