Flytta dig till innehållet

Den centrala uppgiften för Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna är att upprätthålla de äldres sociala växelverkan och kontakter samt nätverk utanför hemmet.

Målet är att möjliggöra tryggt boende hemma för äldre med hjälp av stödtjänster, att stödja hemvården och att senarelägga behovet av service- och anstaltsboende. Att stödja närståendevården är en betydande del av öppenvårdstjänsterna för äldre.

Utgångspunkten i alla tjänster är att upprätthålla resurser, hälsa, funktionsförmåga och en god vardag i klientens eget hem.

Bedömning av servicebehovet

En bedömning av stöd- och servicebehov görs alltid när det finns oro för att en äldre person inte klarar sig i vardagen utan hjälp av en annan människa. Det görs en kartläggning av de tjänster den äldre behöver för att underlätta vardagen. Kartläggningen är en del av den bedömning av servicebehovet som görs hemma. I bedömningen går man allra främst igenom riskfaktorer som förebådar nedsatt funktionsförmåga. Sådana riskfaktorer är till exempel ett instabilt hälsotillstånd, riklig medicinering och ett svagt nutritionstillstånd.

Under hembesöket görs man också tillsammans med klienten en utredning av tryggheten i att bo hemma. Dessutom kartläggs till exempel eventuellt behov av hjälpmedel. Bedömningarna görs genom diskussion och observationer och med hjälp av tester. Den information man fått utnyttjas i bedömningen av servicebehovet. Bedömningsbesöken är alltid avgiftsfria för klienten.

Soites klienthandledning och öppenvårdstjänster använder datasystemet RAI vid planering, bedömning och utveckling av service som främjar de äldres rehabilitering.

Servicen

Personer som fyllt 75 år som har nedsatt funktionsförmåga och som bor hemma i Soites område kan få hjälpkarlens tjänster. Klienten ska själv ha de verktyg och det material som hjälpkarlen behöver. Hjälpkarlstjänsten riktas inte till klienternas fritidsbostäder.

Hjälpkarlen tar emot arbetsuppgifter per telefon vardagar kl. 8.00–9.00. Ett hembesök kan vara högst 1,5–2 timmar långt. 

Hjälpkarlens tjänster är inkomstrelaterade. När hjälpkarlens tjänster beviljas beaktas klientens inkomster och övriga förmögenhet. Tjänsten är avgiftsbelagd och baserar sig på de priser och taxor som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite fastställt.

Hjälpkarlen gör till exempel arbete på gårdsplanen och små reparationer och målningsarbete.

Hemmåltidsservicen stöder äldre personer så att de kan bo hemma så självständigt och så länge som möjligt. Servicen innebär att måltider levereras hem till den äldre. Måltidsservice har som mål att erbjuda de äldre välsmakande och näringsmässigt balanserade måltider. Kosten består av mat som är bekant för de äldre, och vid tillredningen beaktas matens struktur och kryddor.

Soite har centraliserat tillredningen av hemmåltider till Tunkkari tillredningskök i Vetil. Måltiderna levereras kalla och individuellt förpackade till alla klienter. Perho, Kaustby, Lestijärvi och Kronoby kommun omfattas inte av verksamheten. Du kan be de lokala kommunbyråerna om mer information om måltidsservicen i dessa kommuner.

De färdiga hemmåltiderna förpackas och transporteras till klienterna som individuellt förpackade måltider två gånger per vecka, tisdagar och fredagar. Maten hålls säker och hälsosam genom att den förpackas i skyddsgas (på samma sätt som till exempel butikernas färdigmat eller köttpålägg) samt genom att hålla kylkedjan obruten. I Soites hemmåltidsservice ingår den dagliga maten (huvudrätt, sallad och efterrätt). Servicen är avgiftsbelagd och baserar sig på de avgifter och taxor som Soite fastställt.

En person som har en demenssjukdom klarar sig bäst i en bekant miljö och med bekanta rutiner. Många eldsvådor börjar från en elspis när man glömt att stänga av en platta. Tack vare en spisvakt kan strömmen inte vridas på av misstag. Med hjälp av spisvakt kan man bättre stödja äldre personers trygga boende hemma.

Det är möjligt att hyra spisvakt som stöd för hemmaboende av Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna. Man kan ansöka om spisvakt för hemmaboende äldre personer som har nedsatt funktionsförmåga och som bor i Soites område. För att spisvakt ska kunna beviljas krävs det remiss av en servicehandledare eller hemvårdens sjukskötare eller alternativt ett läkarintyg.

Det är avgiftsbelagt för en klient att hyra spisvakt. Avgiften baserar sig på de avgifter och taxor som Soite fastställer årligen. En servicehandledare inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster sköter arrangemangen centraliserat.

Snösedel för äldre är en servicesedel med hjälp av vilken ensamboende äldre personer kan få hjälp med snöröjning. Personer i Soites område som fyllt 70 kan ansöka om snösedel. Kraven är att de bor i ett egnahemshus eller ett radhus och att de har nedsatt funktionsförmåga. Servicen gäller inte för fritidsbostäder. En snösedel har ett värde på 8,40 €. Klienten måste själv betala återstoden av priset för snöröjning.

Snösedlar beviljas inom ramen för anslagen. Tills vidare har man beviljat fem snösedlar per år. Om det finns anslag kvar i slutet av året kan man på begäran beviljas högst fem snösedlar till.

Man ansöker om snösedel med en särskild blankett som fås av de servicehandledare som ansvarar för detta ärende. Blanketten finns också i elektronisk form på sidan Blanketter. Ansökningen lämnas in hos en servicehandledare som ansvarar för ärendet.

Man kan ansöka om snösedel när som helst, och ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit. Ansökningen lämnas in hos en servicehandledare vid det lokala centret för närstående- och familjevård.

Anvisningar för ansökning om hushållsavdrag.

Karleby

Entreprenör Erkki Lassila
 • Priset för snöskottning är 80 €/timme eller 40 €/en halvtimme
 • Snöröjningen utförs maskinellt enligt behov
 • Forsling av snö
 • Kontaktuppgifter: 0400 265 537/Erkki Lassila
Osuuskunta Yxpila
 • Priset för snöskottning 13,40 – 23,40  €/gång
 • Arbetet utförs för hand och vardagar kl. 08.00 – 12.00
 • Reservering av snöskottning kl. 08.00 – 10.00
 • Kontaktuppgifter, tfn 040 365 2984
A.  Fredlund
 • Priset för snöskottning är 40 €/timme eller 20 €/en halvtimme
 • Arbetet utförs för hand eller med snöslunga, vardagar kl. 12.00 – 16.00
 • Kontaktuppgifter: tfn 050 526 3043/Allan Fredlund
Sundkvist Tom
 • Priset för snöskottning är 57 € + moms/timme, vid överenskommelse kan det tas betalt per minut
 • Område  Öja
 • Maskinell snöröjning
 • Kontaktuppgifter: tfn 050 526 3039
Matias Kola
 • Priset för snöskottning för hand är 30 €/timme och 18,40 €/en halvtimme
 • Priset för snöskottning med traktor är 50 €/timme och 30 €/en halvtimme
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 727 4242/Matti
Kiinteistöhuolto Anders Björklund
 • Maskinell snöskottning 60 €/gång
 • Område Karleby centrum + en radie på fyra km
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 673 1930

Kronoby

Granqvist Anders
 • 75 €/timme + 24 % moms
 • Snöskottningen utförs med traktor
 • Beställning: överenskommelse i god tid när snöröjningssäsongen börjar
 • Kontaktuppgifter: tfn 050 541 2583
Lybäck Erik
 • 80,60 €/timme (inklusive 24 % moms) eller 18,60/gång(inklusive 24 % moms)
 • Snöskottningen utförs med traktor (kommunens rutt 3)
 • Beställning: överenskommelse i god tid när snöröjningssäsongen börjar
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 511 4999
Karlström Bernt
 • 71,92 €/timme (inklusive 24 % moms) eller 18,60 €/gång (inklusive 24 % moms)
 • Snöskottningen utförs med traktor (kommunens rutt 7)
 • Beställning: överenskommelse i god tid när snöröjningssäsongen börjar
 • Kontaktuppgifter: tfn 06 834 5686 och 050 343 3083

Nedervetil

Dalhem Anders
 • Snöröjning 70 €/timme + 24 % moms
 • Sandning 80 €/timme + 24 % moms (sanden ingår i priset)
 • Arbetet utförs per timme
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 508 2165

Terjärv

Byggningsbacka John
 • 74,40 €/timme (inklusive 24 % moms) eller minst 24,80 €/gång (inklusive 24 % moms)
 • Snöskottningen utförs med traktor
 • Beställning: överenskommelse i god tid före snöröjningssäsongen börjar
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 556 1864
Stig Nyman
 • 60 €/timme + 24 % moms
 • Snöskottningen utförs med traktor
 • Beställning: överenskommelse i god tid före snöröjningssäsongen börjar
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 579 6917

Kelviå

Jukka Hilli
 • Maskinell snöröjning 60,00 €/timme
 • Priset på snöröjning för hand 34,00€/ timme
 • I Kelviå kyrkby, Hilli
 • Kontaktuppgifter: tfn 050 348 8951
Jukka Huhta
 • Maskinell snöröjning 60 € (+ 24 % moms)/timme
 • Snöröjning för hand 32 € (+ 24 % moms)/timme
 • Kontaktuppgifter: tfn 0500 379 081
Työpalvelut Mäkelä Oy
 • Snöröjning för hand 30 €/timme (inkl. moms)
 • Maskinell snöröjning 45 €/timme (inkl. moms)
 • Kontaktuppgifter: tfn 044 370 7657

Lochteå

Sapparin Konetyö Oy
 •  Maskinell snöröjning 65 €/timme
 • I Lochteå kyrkby
 •  Kontaktuppgifter: tfn 050 359 5467/Ilkka Orjala
Hannu Huhtala
 • Maskinell snöröjning 60 € + 24 % moms/timme
 • Mindre snöröjningsarbete 10 €/gång (inkl. 24 % moms)
 • I Karhi, Sorto
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 088 1623
Allan Sysimetsä
 •  Maskinell snöröjning 60,00 €/timme
 •  I Maringais
 •  Kontaktuppgifter: tfn 0400 768 625
Paul Kippo
 •  Maskinell snöröjning 45,00 €/timme
 • I Lochteå centrum
 •  Kontaktuppgifter: tfn 040 546 5089
Jämpti Jussi Oy
 •  Snöröjning 10,00 €/gång (inkl. moms)
 • I Lochteå kyrkby
 •  Maskinell plogning
 •  Kontaktuppgifter: tfn 040 913 8480
Konetyö K. Niemelä
 • Snöröjning 10,00 €/gång (inkl. moms)
 • I Alaviirre och Väliviirre
 • Maskinell plogning
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 511 8048

Ullava

Jussi Kalliokoski
 • Snöröjning 45,00 €/timme
 • Mindre snöröjningsarbete 8,40 €/gång
 • Kontaktuppgifter: tfn 050 536 2167

Kannus

Veli Karppi Ky
 • Snöröjning 40 € + 24 % moms/timme
 • Snöröjningen utförs med snösläde eller snöslunga
 • I Kannus
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 080 3530/Arto Karppi
Saarikoski Heikki/Sanna
 •  Maskinell snöröjning
 •  Pris på snöröjning: 1 snösedel/gång
 •  I Kannus centrum
 •  Kontaktuppgifter: 050 520 7326/Heikki och 0500 561 909/Sanna
Mty Eskola
 • Maskinell snöröjning
 • Pris på snöröjning: varierar från fall till fall, överenskommes med företagaren
 • Kan också göra sandning, priset beror på det aktuella priset på krossgrus
 • Arbetar i Eskola by
 • Kontaktuppgifter: tfn 0400 617 759/Tapani Eskola och 040 765 4814/Samuli Eskola

Pelto-Arvo Jari

 • Maskinell snöröjning
 • Pris på snöröjning: 60 € + moms/timme
 • Arbetar i Mutkalampi, by
 • Kontaktuppgifter: tfn 050 564 9101/Jari Pelto-Arvo

Toholampi

Erkki Jämsä
 • Maskinell snöröjning 40,00 €/timme + moms
 • Om platsen för snöröjning finns längs med plogningsrutten kan man ännu förhandla om priset med företagaren
 • I Toholampi centrum
 • Kontaktuppgifter: tfn 050 551 0156
Veli Karppi Ky
 • Snöröjning 40 € + 24 % moms/timme med snösläde
 • Kontaktuppgifter: tfn 0400 803 530
M. H Välikangas Oy
 • Maskinell snöröjning 50 €/h + moms, det går att förhandla om ett pris/gång
 • I Toholampi centrum, Parhiala, Hukari, Kotila
 • Kontaktuppgifter: tfn 040 089 2206

Perho ådal

JJJ-Service/Jukka Honkonen
 • Snöröjning för hand och annat arbete  38 €/h + moms
 • Maskinell snöröjning 48 €/h + moms
 • Kilometerersättning 0,50 €/km + moms
 • Kontaktuppgifter: 0400 761 741

Bra att veta:

Kaustby kommun erbjuder maskinell, avgiftsfri snöröjning när det gäller vägen ut ur fastigheten. Servicen erbjuds på basis av ansökan för hemmaboende, över 70 år gamla personer samt för kommuninvånare som har nedsatt funktionsförmåga på grund av en svår sjukdom. Mer information och närmare kriterier för servicen: tekniska direktören Ilkka Närhi, tfn 040 769 8668.

Vetil kommun erbjuder mindre bemedlade hemmaboende äldre avgiftsfri snöröjning som sköts av kommunen. För att service ska beviljas krävs en ansökning. Den ska ha gjorts på basis av ett hembesök och en bedömning av servicebehovet som Soites servicehandledare gjort. Servicen ska basera sig också på kriterierna som Soite fastställt. Du kan be om mer information av servicehandledarna samt Vetil kommuns tekniska direktör Tero Uusitalo, tfn 050 579 0180.

Lestijärvi kommun erbjuder mindre bemedlade över 75 år gamla hemmaboende personer avgiftsfri snöröjning som sköts av kommunen. För att service ska kunna beviljas krävs separat ansökan. Blankett fås från kommunbyrån. Du kan be om mer information om servicen och beviljandet av den av tekniska direktören Janne Pekkarinen, tfn 040 612 6642 eller per e-post tekjohtaja@lestijarvi.fi. Ansökningen lämnas in hos tekniska byrån.

Perho kommun erbjuder äldre hemmaboende personer snöröjning som utförs av en anställd hos kommunen. Servicen är avgiftsbelagd för klienten. För varje påbörjad arbetstimme faktureras 12,10 €/timme. Snöröjningshjälp kan beställas direkt av Raimo Pannula, tfn 0400 926 820. Du kan be om mer information också av personalen vid Perho kommuns tekniska byrå, tfn 040 684 285 eller tfn 040 684 2849.

Halso kommun erbjuder äldre hemmaboende personer hjälp med plogning av infart. Plogningen utförs av entreprenörer med plogfordon. Plogningen sker när plogningsfordonen är i trafiken. Tjänsten är avgiftsbelagd för klienten, en plogningsgång kostar 10 € för klienten. Plogning kan beställas hos kommunens tekniska byrå, kontaktuppgifter: Eija Aksela, tfn 040 680 2225 eller Jari Kauppinen, tfn 040 60 2221. Kommunen fakturerar klienten för ifrågavarande service.

Kannus stad beviljar hjälp med plogning av infartsväg för sådana seniorer som har en minst 100 meter lång egen infartsväg. En förutsättning är också att de är antingen klienter vid Soites hemvård eller uppfyller kriterierna för Soites stödtjänster för seniorer. Plogningshjälpen gäller inte fritidshus. För att tjänsten ska kunna beviljas krävs att det gjorts en ansökan om snösedel. Dessutom ska Soites servicehandledare ha gjort ett hembesök. En servicehandledare organiserar tjänsten centraliserat för klienten i samarbete med Kannus stads tekniska väsende. Du kan be Soites servicehandledare om mer information, tfn 040 804 3420 eller 040 804 2151.

I Soite verkar en Reseservicecentral som koncentrerar sig på hantering och styrning av transporter. Servicen produceras av Taksi Helsinki. Klienterna har snabb tillgång till Reseservicecentralens tjänster och en resa kan också beställas på förhand.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst enligt socialvårdslagen ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmän kollektivtrafik. Orsaker till detta kan vara en sjukdom, ett handikapp eller någon annan liknande funktionsnedsättning. Klienterna inom färdtjänster behöver stöd för rörlighet för att kunna uträtta ärenden som hör till det dagliga livet.

Färdtjänster kan beviljas för rekreationsresor och resor för att uträtta ärenden. Dessa tjänster beviljas i första hand äldre personer som behöver stöd på grund av att funktionsförmågan blivit nedsatt förknippat med åldrande.

Färdtjänster enligt socialvårdslagen kan beviljas för rekreation och uträttande av ärenden. Resor som ersätts av sjukförsäkring, till exempel resor till läkarmottagning, ersätts inte. Klienten betalar en självriskandel för resan enligt den allmänna kollektivtrafikens taxor. 

För att färdtjänst ska kunna beviljas behövs en ansökan om färdtjänst och ett läkarintyg. Ansökningen och läkarintyget behandlas när begärda bilagor inkommit, senast inom tre månader.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Enligt handikappservicelagen ska det ordnas skälig färdtjänst jämte följeslagarservice för en gravt handikappad person om personen på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Färdtjänster enligt handikappservicelagen omfattas av särskild skyldighet att ordna och en person som uppfyller lagens kriterier för gravt handikappad person har subjektiv rätt till dessa tjänster.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ordnas endast för gravt handikappade personer. När färdtjänster ordnas enligt handikappservicelagen avses med gravt handikappad en person som har särskilda problem med rörlighet. En gravt handikappad person kan inte på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom använda allmän kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter. Behovet av färdtjänster ska bero på ett handikapp eller en sjukdom och den olägenhet den medför ska vara långvarig och räcka i minst ett (1) år.

Färdtjänster beviljas vanligtvis inte för konvalescenstiden eller rehabiliteringsfasen efter en sjukdom. Färdtjänstresor enligt handikappservicelagen får inte användas för hälso- och sjukvårds- eller rehabiliteringsresor om de ersätts enligt sjukförsäkringslagen eller enligt någon annan lag. Sådana resor är till exempel läkar-, laboratorie- och terapibesök, resor för att pröva hjälpmedel eller undersöknings- och behandlingsbesök som en läkare ordinerat.

Man ansöker om färdtjänst med en skriftlig ansökan. Som bilaga krävs alltid ett läkarintyg som inte är mer än sex månader gammalt.

I Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite hör städning och hushållsarbete inte till Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna eller hemvården. Klienterna kan dock utnyttja Skatteförvaltningens momsfria tjänster eller hushållsavdrag för de hemvårdstjänster de behöver.

Om en klients funktionsförmåga försämras har hen möjlighet att köpa hushållsarbetstjänster av privata serviceproducenter som fungerar i olika kommuner. I tjänsterna kan till exempel ingå städning, matlagning, klädtvätt och klädvård, vård av gårdsplan och trädgård eller snöröjning. Hushållsavdrag kan erhållas om arbetet görs i det egna hemmet eller i ett fritidshus eller hos föräldrarna eller mor- eller farföräldrarna.

Klienter, deras närstående och andra intresserade kan själv kontakta företagare som är verksamma i olika kommuner. Information om företagare finns i lokaltidningar, hos kommunbyråer och vid stadshus.  Servicehandledarna inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster ger också gärna mer information.

Vid behov kan du be en servicehandledare inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster om grundläggande information om hushållsavdraget eller momsfria tjänster (städning och hemvård).

Via Skatteförvaltningens länkar kan du bekanta dig med tjänster, kriterierna för tjänsterna, ansökningar och ansökningsanvisningar:

Trygghetstelefonen är ett hjälpmedel för dem som bor hemma. Med hjälp av den kan en klient vid ett akut behov av hjälp tillkalla hjälp dygnet runt.

Kriterierna för att få trygghetstelefon:

 • klienten förstår syftet med trygghetstelefonen (rekommenderas inte om minnet är klart nedsatt)
 • klienten bor hemma
 • en klient eller en person som har en närståendevårdare har ett problem med hälsan som gör att hjälp måste komma snabbt
 • klienten har ett problem med hälsan som försvårar det dagliga livet och orsakar på det sättet upprepade farliga situationer
 • klienten förstår att tjänsten är avgiftsbelagd
 • klienten/den anhöriga kan sköta testning och underhåll av trygghetstelefonen

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite köper trygghetstelefontjänster för äldre och handikappade personer som stödtjänst av AddSecure Smart Care Oy. AddSecure Smart Care Oy tar emot trygghetslarm vid sin larmcentral och förmedlar larmet till det mottagarnummer som fastställts inom hjälporganisationen. Om man vill, kan de första samtalen också förmedlas till en anhörig eller någon annan kontaktperson som förbundit sig att hjälpa.

Klienten betalar själv för programmering och installering av apparaten och för kostnader som orsakas av användarhandledning. Klienten betalar också en månadshyra för trygghetstelefonen. Tjänsten är avgiftsbelagd och baserar sig på de taxor och avgifter som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite fastställt. Soite tar ut en månadsavgift (hyra) av klienten för trygghetstelefonen. Av klienten tas dessutom ut en larmavgift om enheten som fungerar som hjälporganisation upprätthålls av Soite eller om larmet är avsiktligt obefogat.

Vahvikelinja är en telefonservice som ordnas av Centralförbundet för de gamlas väl erbjuder vardaglig hjärngymnastik och piggar upp dagen. Telefonservicen är avsedd för äldre personer som bor hemma och som behöver något uppiggande att göra under dagen. Vahvikelinja är inte en stödtelefon utan verkar som ett tillägg till den äldres eget stödnätverk. Utöver diskussioner knäcker man nötter, skämtar eller gör till exempel telefongymnastik.

Vahvikelinjas telefonnummer är 050 328 8588. För närvarande har de frivilliga jour måndagar, tisdagar, onsdagar och söndagar kl. 13-15. Vahvikelinjas telefonnummer är ett vanligt mobiltelefonnummer och hör alltså till de vanliga operatörernas paket och det medförs inga extra kostnader om man ringer numret.

Läs mer om Vahvikelinja:

Klienthandledningens och öppenvårdstjänsternas ansökningar

Klienthandledningens och öppenvårdstjänsternas ansökningar finns på sidan Blanketter.

Skicka ansökningar jämte nödvändiga bilagor till adressen:

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Torggatan 50, 67100 Karleby

Uträtta ärenden elektroniskt

Via Omapalvelu-tjänsten i den elektroniska DigiSoite kan du ansöka om ändringsarbete i bostad och tjänster som stöder rörlighet:

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Bilagor

(Tillsynsplan för vården och omsorgen 2021-2023, för tillfället endast tillgänglig på finska)

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Åldrande personer erbjuds handledning och rådgivning i social- och hälsotjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som ges hemma och vilka som erbjuds utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. Vid behov ges råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas. En åldrande person kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Servicerådgivarna kan fatta beslut som gäller tjänsterna.

För verksamheten ansvarar

Ritva Jämsä

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 730 7901

Hanna Saarinen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 5457

Heidi Lindqvist

Serviceförman

Telefon: +358 40 806 5958

Merja Mäki

Serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Eija Lahti

Serviceinstruktör

Mobiltelefon: +358 44 730 7649

Sirpa Haapoja

Sjukskötare

Telefon: +358 40 488 2797

Pia Sorvisto

Serviceinstruktör

Telefon: +358 40 806 5150

Anne Wennman

Serviceinstruktör

Telefon: +358 44 730 7927

Sanna-Kaisa Göös

Serviceinstruktör

Telefon: +358 40 804 2151

Anu Jylli

Serviceinstruktör

Telefon: +358 40 804 2420

Petra Nikula-Valo

Serviceinstruktör

Telefon: +358 40 804 5420