Flytta dig till innehållet

Familjevård används inom barnskyddet, där familjevård är den primära vårdformen för barn och unga som placeras utanför hemmet. Familjevård kan vara tillfällig eller långsiktig. Familjevårdare för barn och unga kallas mer allmänt för fosterföräldrar.

Familjevård erbjuder

  • möjlighet till boende i en hemlik miljö
  • familjeförhållanden som är relaterade till familjens dagliga liv och främjar rehabilitering
  • vardagliga hushållssysslor
  • individuell vård och trygghet.

Ensamstående, par och familjer söks som familjevårdare. Familjevårdaren måste vara lämplig som familjevårdare när det gäller kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper. Soite godkänner familjevårdare och hem. Soite ansvarar också för förberedande träning, tillsyn, handledning, fortbildning och ordnande av stöd för familjevårdare och ansvarar även för vårdavgifter.

Familjevårdare måste genomgå Pride-coachning innan uppdraget påbörjas. Coaching ger familjens vårdgivare förberedande färdigheter för att ta hand om och uppfostra barn och unga i en trygg och balanserad tillväxtmiljö. Under barnets placering etableras ett samarbete med barnets närstående- och myndighetsnätverk.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Terhi Anttila

Socialhandledare

Telefon: +358 40 489 2079

Henna-Maria Kivelä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 3637

Vuokko Airaksinen

Socialarbetare

Mobiltelefon: +358 40 804 2247