Flytta dig till innehållet

Uträttande av ärenden per telefon

Besöksuppgifter

Hörbyvägen 8
68700 Kronoby

Heimbo erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg och kortvarig rehabiliterande intervallvård för äldre personer i Terjärv. För närvarande har Heimbo 22 klientplatser av vilka en är en intervallvårdsplats.

Heimbo erbjuder sina klienter en trygg, hemlik och trivsam miljö samt högklassig vård och omvårdnad dygnet runt enligt klienternas behov. Varje klient får inreda sitt rum på det sätt hen önskar. Heimbos etiska värden är klientorientering, öppenhet, likvärdighet, rättvisa och förtroende.

Vårdarbetet baserar sig på ett rehabiliterande arbetssätt. Vårdpersonalen på Heimbo har som mål att stödja och öka klienternas möjligheter att vara självständiga och deras förmåga att klara av dagliga funktioner. Det görs en individuell vård- och rehabiliteringsplan för varje klient. En privat serviceproducent ansvarar för läkartjänster.

Församlingen ordnar andakter vid Heimbo i mån av möjlighet. Du kan fråga vårdpersonalen om närmare tidpunkt. Olika musikevenemang och annat program ordnas av lokala frivilliga.

Heimbos broschyrer kan fås från enheten.

Plan för egenkontroll