Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Säbråvägen 1
68500 Kronoby

Servicetider

måndag–onsdag 08:00–15:30
fredag 08:00–15:30

Uträtta ärenden med en sakkunnig i DigiSoites Egenvårdstjänst

Du kan skicka ett elektroniskt meddelande till mottagningen när det passar dig. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig snarast möjligt under tjänstetid.

Vid identifiering i de elektroniska tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi. Inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.