Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Misterhultvägen 4
68410 Kronoby

Servicetider

onsdag 08:00–15:30

Uträttande av ärenden per telefon

Uträtta ärenden med en sakkunnig i DigiSoites Egenvårdstjänst

Du kan skicka ett elektroniskt meddelande till mottagningen när det passar dig. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig snarast möjligt under tjänstetid.

Vid identifiering i de elektroniska tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi. Inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.