Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Stationsgränd 3
68500 Kronoby

Uträttande av ärenden per telefon

Gruppboendet Solgården i Kronoby erbjuder ett hem och vård dygnet runt för 12 personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom erbjuder enheten vid behov intervallvårdsperioder. Solgården har åtta platser på gruppboendet och fyra stödboendeplatser. Det finns yrkeskunnig personal på plats dygnet runt.

Plan för egenkontroll