Flytta dig till innehållet

I Sanna Marins regeringsprogram har det satts upp ett mål om att höja sysselsättningsgraden till 75 procent. En stor potential med tanke på målsättningen finns bland partiellt arbetsföra arbetslösa, långtidsarbetslösa och handikappade personer. I enlighet med regeringsprogrammet genomförs det ett Program för arbetsförmåga som är riktad till partiellt arbetsföra personer med målet att underlätta deras sysselsättning. Programmet för arbetsförmåga genomförs i samarbete mellan Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Arbets- och näringsministeriet (ANM). ANM har huvudansvaret för programmet.

Målen inom SHM:s förvaltningsområde är att:

  1. Förbättra partiellt arbetsföra arbetslösas sysselsättningsförutsättningar, arbets- och funktionsförmåga och delaktighet i samhället.
  2. Skapa en sektorsövergripande servicehelhet där behovet av stöd för partiellt arbetsföra arbetslösa personers arbetsförmåga identifieras och där tjänsterna och servicekedjorna är kundorienterade.
  3. Utveckla yrkespersonalens kompetens så att de är förtrogna med den samladeservicen till stöd för arbetsförmågan och kan utnyttja den för kundens bästa.
  4. Ta fram information för samordningen av tjänster och förmåner för partiellt arbetsföra arbetslösa och som stöd för utvecklingen av lagstiftningen.

Servicesystemet för att stödja arbetsförmågan består huvudsakligen av social-, hälso- och rehabiliteringstjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Programmet har därför ett starkt samband med programmet Framtidens social- och hälsocentral, strukturreformen inom social- och hälsovården och reformen av den sociala tryggheten. I projektet arbetas med båda åtgärdshelheterna i Programmet för arbetsförmåga: Stöd för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral och Metoder för stödd sysselsättning.

I åtgärdshelheten Stöd för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral modelleras servicehelheten gällande stödet för arbetsförmågan som en del av projektet för att förnya Soites mottagningar. Målet med projektet är att klienternas servicebehov identifieras i ett tidigt skede och att de får den stöd för arbetsförmågan som de behöver. I projektet säkerställs kompetensen hos yrkesutbildade personer när det gäller stöd för arbetsförmågan. Detta görs genom utbildning i samordnande av arbetsförmågan. I åtgärdshelheten Metoder för stödd sysselsättning används olika metoder för att möjliggöra och öka avlönat arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I bruk är tre olika metoder: arbetsträning i grupp på en arbetsplats, på verksamhetscenter och individuell arbetsträning.

Projektet genomförs i samarbete mellan Soite, TE-byrån, kommunförsöket, FPA, Karleby stad, Kronoby kommun, läroanstalterna, föreningar och andra projekt som pågår i området.

För verksamheten ansvarar

Pia Hedman

Projektarbetare/Mellersta Österbottens arbetsförmåga

Mobiltelefon: +358 40 804 2723

Tiina Liedes

Projektarbetare/Mellersta Österbottens arbetsförmåga

Telefon: +358 40 842 726

Mobiltelefon: +358 40 804 2726

Minna Ström

Avdelningssekreterare/projektsekreterare

Telefon: +358 40 804 2406

Mobiltelefon: +358 40 653 4049

Antti Hiipakka

Sjukskötare/Arbetstränare

Mobiltelefon: +358 40 653 4480