Flytta dig till innehållet

Välfärdsområdesstyrelsen kommer att tillsätta ett eller flera klientråd för sin mandatperiod eller tidsbestämt för en viss uppgift. Klientråd kan kompletteras och utvidgas så att man kan behandla aktuella ärenden enligt tema eller tjänst.

De som deltar i ett klientråd kan väljas genom öppen rekrytering och intervjuer eller genom slumpmässigt urval, antingen för fullmäktiges hela mandatperiod eller för en kortare period.

Uppgift

Klientrådet har som uppgift att följa med kvaliteten på välfärdsområdets tjänster, tillgången till dem och att ge respons på och ge förslag gällande välfärdsområdets tjänster och samordnandet av dem.

Klientrådets arbete inleds på initiativ av ett organ i välfärdsområdet, av responssystemet eller av medlemmar i klientrådet. Resultatet av klientrådets arbete är initiativ, resolutioner och rekommendationer.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlar klientrådets årsrapport.

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och klientrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444