Flytta dig till innehållet

Vårdkedjorna på Mellersta Österbottens centralsjukhus publiceras i läkarnas databas på Terveysportti för att kunna utnyttjas av yrkesutbildade personer.

Vårdkedjorna inom grundtjänsterna finns i QPR-systemet. 

För verksamheten ansvarar

Sari Timonen

Kvalitetschef/ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 723 2307