Flytta dig till innehållet
Karta av Mellersta Österbotten.

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde är ett av Finlands 21 välfärdsområden.

68 021 invånare

Området består av städerna Karleby och Kannus och kommunerna Toholampi, Kaustby, Vetil, Halso, Lestijärvi och Perho.

Över 4 000 anställda

Personalen inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i området överförs till Mellersta Österbottens välfärdsområde 1.1.2023.

Mot Mellersta Österbottens välfärdsområde

Som Finlands minsta välfärdsområde har Mellersta Österbottens välfärdsområde som sin styrka lätthet, smidighet och erfarenhet. I beredningen av välfärdsområdet har man som utgångspunkt haft att bevara och fortsätta utveckla allt det som fungerar bra och korrigera det som i varje fall behöver korrigeras. Ur klientens synvinkel är förändringen inte stor eftersom vi  haft Soite redan i fem år.

Strategiskt baserar sig välfärdsområdet på bekanta grunder och grundpelarna i  programmet Ett hållbart Soite. Målet med beredningsarbetet är att utnyttja Soites strategiska grundlinjer och varumärke och utvidga dem och uttrycka dem i ord på så sätt att de omfattar likvärdigt också räddningsväsendet. Meningen är att Soite i fortsättningen vårdar, betjänar samt också räddar.

Utgångspunkten har varit kontrollerad överföring av personal till välfärdsområdet samt förutseende, likvärdiga och hela servicekedjor nära människornas vardag. När vi övergår till välfärdsområdet betjänas invånarna i Mellersta Österbotten av en bekant och kunnig personal.

Välfärdsområdets centrala strategiska tyngdpunkter är också i fortsättningen starka grundtjänster inom social- och hälsovården, räddningsväsendet och ett jourhavande centralsjukhus i området. Aktivt samarbete över välfärdsområdenas gränser och inom samarbetsområdet och samarbete med de närliggande välfärdsområdena är en del av Mellersta Österbottens strategi.

Välfärdsområdet har dessutom en betydande intressebevakningsuppgift i landskapet. Vi betjänar invånarna på de båda inhemska språken. Verkningsfullhet uppnås genom mångformig service och strukturer som är hållbara både ekonomiskt och mänskligt. Vi har ett fem års försprång– vi lyckas nog!